Animaatiot

Yrityksesi näköinen ja selkeä tapa viestiä

Animaatio on tehokas keino välittää haluttu viesti oikealle kohderyhmälle. Animoituna vaikeat ja monitahoisetkin asiat on helppo esittää tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa.
Me toteutamme laadukkaat infografiikka- ja logoanimaatiot sekä tarinalliset brändianimaatiot yritysten tarpeisiin.
Animointiprosessi alkaa aina kuvakäsikirjoituksesta. Jo tässä vaiheessa animaatiota ryhdytään rakentamaan osaksi asiakkaan brändiä. Kuvamateriaalin luomisessa huomioimme asiakkaan yritysilmeen ja graafisen ohjeistuksen. Myös animaation liikekieli rakennetaan tukemaan viestiä.

Animaatiotuotannot

LOGOANIMAATIOT

Suunnittelemme yrityksellesi mieleenpainuvan ja brändisi mukaisen logoanimaation, jolla erotut kilpailijoistasi. Logoanimaatiolle löytyy useita käyttökohteita, kuten esimerkiksi videotuotannot, erilaiset digitaaliset alustat, some- ja header-videot sekä perinteiset televisiomainokset.

INFOGRAFIIKKA-ANIMAATIOT

Animoituna haastava infografiikka on helpommin ymmärrettävissä. Kertaalleen luodun infografiikka-animaation lukuja ja dataa on helppo ja edullinen päivittää tarpeen niin vaatiessa, mikä tekee animaatiosta kustannustehokkaan.

TARINALLISET BRÄNDIANIMAATIOT

Tarinalliset brändianimaatiot ovat visuaalisesti rikkaita ja herättävät katsojissaan tunteita. Tarinallisten brändianimaatioiden avulla voit kertoa yrityksesi tuotteista tai palveluista hyvinkin laajasti, antaen samalla katsojalle mahdollisuuden samaistua animaation tarinaan. Tarinalliset brändianimaatiot on myös helppo yhdistää juhlapäivän tai muun tapahtuman, kuten esimerkiksi Black Fridayn ja joulun ajan markkinointiin.

Kiinnostuitko animaatiosta?

Kuulisimme mielellämme lisää yrityksesi tarpeista! Tarjouspyynnön jättäminen ei sido tilaukseen.

Suunnittelussa asiakas pidetään ajan tasalla

Animaation luominen alkaa aloituspalaverilla, joka voidaan järjestää tarvittaessa myös etäpalaverina. Aloituspalaverissa kartoitetaan asiakkaan tarpeet animaatiolle, sekä animaation kesto, kuvakoko, formaatit, tyyli ja äänimaailma. Palaverin jälkeen aloitamme esituotannon.

Esituotannossa graafinen suunnittelija valmistaa luonnoksia, käyttäen tässä apunaan asiakasyrityksen graafista ohjeistusta ja värimaailmaa. Ohjaaja luo käsikirjoituksen ja kuvakäsikirjoituksen. Esituotannon tulokset hyväksytetään asiakkaalla, jonka jälkeen alkaa animoitavan materiaalin luominen.

Kun graafinen suunnittelija on saanut jonkin verran materiaalia valmiiksi, hyväksytetään tyyli vielä asiakkaalla, koska tässä vaiheessa muutoksia voi vielä toteuttaa helposti. Kun asiakkaan hyväksyntä on saatu, luo graafinen suunnittelija loput tarvittavasta materiaalista.

Tämän jälkeen työhön alkaa animaattori. Kun muutama kohtaus on animoitu valmiiksi, esitellään tuotos asiakkaalle. Alkuvaiheessa animoitua liikekieltä voidaan vielä muuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Äänimaailma ja spiikki suunnitellaan yleensä lopuksi, ellei tuotanto sisällä puheen animointia.

Lopuksi animaatiosta tehdään sovituille julkaisualustoille omat versionsa, minkä jälkeen animaatio on valmis esitettäväksi.

Tutustu animaatiotuotantoihimme