Toimintatapa ja arvot

Lumainen toiminta

Projekteissa ja markkinointikumppanuuksissa olemme törmänneet tiettyihin alalla vallitseviin käytäntöihin, joita haluamme omassa toiminnassamme muuttaa avoimemmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi. Mielestämme yhteistyön tulee pohjautua luottamussuhteeseen. Luottamussuhdetta ei rakenneta toimitusehdoin, vaan sen tulee pohjautua molemminpuoliseen hyötyyn ja arvon tuottamiseen.

Luotamme siihen, että laadukkaasti työskentelemällä tuotamme arvoa asiakkaallemme, minkä vuoksi emme koe tarpeelliseksi sitoa asiakasta meihin pitkillä irtisanomisajoilla. Meille on tärkeää, että asiakas saa kaiken hyödyn irti tekemästämme työstä. Siksi luovutamme luotujen tilien sekä kaiken työssämme syntyvän valmiin materiaalin täydet käyttöoikeudet asiakkaalle.

Luman arvot

Mielestämme hyvä graafikko ja AD tuntee designin ja taiteen muotoilusuuntien historian ja kehityskaaret. Syvällisestä tietämyksestä jää tällöin käteen hyödyllisiä työvälineitä, joita suunnittelussa voi hyödyntää. Luman arvoja ja suuntaviivoja miettiessämme havaitsimme, että meihin resonoi bauhaus-ajatusmaailma. Bauhauksen keskiössä ovat funktionaalisuus, minimalismi, geometriset muodot ja koruton kauneus.

Tavoitteellinen työ
Form follows function

Toimintamme perusajatus on, että tekemästämme työstä on hyötyä asiakkaallemme. Kun tavoite tiedetään, niin tuote voidaan suunnitella vastaamaan täysin tuota käyttötarkoitusta eli funktiota. Tuemme tavoitteellista työtä kehittämällä jatkuvasti osaamistamme ja panostamalla asiakaskokemuksen laatuun sekä prosesseihin. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen markkinointiviestintä on tuloksellista ja kaunista.

Funktionaalinen design
Simplicity and effectiveness

Me pidämme käytännöllisistä ja kauniista asioista. Meidän design ja visuaalinen tyyli saa inspiraationsa skandinaavisesta luonnosta, muotoilusta ja arkkitehtuurista sekä minimalismista ja geometrisista muodoista. Haluamme, että designin kaikki elementit ovat perusteltuja. Saavutettava ja selkeä ydinviesti muodostuu, kun tarpeeton aistisignaali riisutaan pois. Yksinkertainen muoto on usein myös käytännöllinen, toimiva ja näyttävä.

Jatkuva kehitys
”Emphasises on technology and constant development”

Etsimme aina uusia tapoja tehdä asioita. Meille uuden luominen ja kehittäminen on luontainen taipumus. Markkinointiviestintäala ja käytössä olevat työkalut kehittyvät nopeasti, jonka vuoksi panostamme työssä uuden oppimiseen. Haluamme myös jatkuvasti kehittää liiketoimintaamme sekä luoda uusia innovaatioita. Oikeanlaisessa ympäristössä osaamista voidaan perfektoida ja luovuudella on tilaa kasvaa.

Vastuullinen toiminta
”No border between artist and craftsman”

Teemme liiketoimintaa sekä työtä vastuullisesti, läpinäkyvästi ja eettisesti. Noudatamme Suomen lainsäädäntöä ja kannamme vastuumme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa maksamalla verot Suomeen. Viestimme selkeästi ja avoimesti asiakkaidemme kanssa. Avaamme monimutkaiset asiat ymmärrettävään muotoon ja tarjoamme vain asiakkaamme tarpeeseen sopivia ratkaisuita. Näin rakennamme pitkää luottamussuhdetta asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Luovuus vaatii kykyä luoda maailmoja pään sisällä

Luova työskentely

Luova työ on usein kuormittavaa. Tämän vuoksi aivot tarvitsevat riittävästi lepoa ja virikkeitä – oikeassa suhteessa. Luovan työskentelyn mahdollistamme turvallisella ympäristöllä, joustavilla työtavoilla, hiotuilla prosesseilla sekä laadukkaan työn kulttuurin vahvistamisella.

Turvallinen työympäristö

Käsittelemme kaikkia henkilö- ja viestintätietoja luottamuksellisesti. Olemme panostaneet työterveyteen, työviihtyvyyteen ja ryhmähenkeen. Turvallisella työympäristöllä luomme puitteita luovuudelle, jolloin saamme laatikon ulkopuolisia ideoita suunnittelupöydälle vaihtoehdoiksi.

Joustavat työtavat

Joskus idea syntyy ihan jossain muualla kuin työpisteellä. Työn luonteen vuoksi, työntekijöillämme on mahdollisuus tehdä töitä kotoa käsin ja joustavasti liukuvan työajan puitteissa. Kaikesta voidaan sopia yhteistuumin.

Hiotut prosessit

Olemme panostaneet palveluprosessiemme kehitykseen. Hiottu luovan suunnittelutyön prosessi vapauttaa aikaa luovuudelle ja takaa laadukkaan työskentelyn. Kun tavoite- ja palautekeskustelut kulkevat mukana prosessin eri vaiheissa, varmistamme sen, että työ saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä laatustandardit.

Laadukkaan työn kulttuuri

Työn laatu varmistaa meille toiminnan jatkuvuuden. Tämän vuoksi olemmekin todella tarkkoja valmistuvan materiaalin viimeistelystä. Laadukkaasti toteutettu tuote on ilo ja ylpeys luovuttaa tyytyväiselle asiakkaalle. Panostamme henkilöstön osaamiseen ja käytämmekin työajasta 15% palveluiden kehittämiseen ja uuden opiskeluun.