Markkinointi ja kasvu

PK-YRITYSTEN LUOTETTU MARKKINOINnin KUMPPANI

Pitkäaikaisella yhteistyöllä voidaan rakentaa kestävää kumppanuussuhdetta, joka pohjautuu molemminpuoliseen luottamukseen. Hyvä luottamussuhde mahdollistaa meille itsenäisen otteen markkinoinnin toteuttamiseen, jolloin työskentelymme pysyy tehokkaana ja työpanos saadaan käytettyä oleellisiin asioihin.

Pitkissä kumppanuussuhteissa opimme myös tuntemaan asiakkaamme ja heidän tavoitteensa syvällisesti, jolloin pystymme palvelemaan asiakastamme jatkuvasti paremmin. Markkinointipalveluasiakkaana saat meiltä täyden palvelun digimarkkinoinnin parissa. Räätälöimme palvelumme aina vastaamaan tarpeitasi.

Mainostoimisto Luman Markkinointi ja kasvu -palvelun tiimi tekee markkinointisuunnittelua ja sisällöntuotantoa Oulussa.

Suunnitelmallinen markkinointi tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita ja kasvua

Uskomme, että kasvuun tähtäävä markkinointi vaatii tavoitteellista työskentelyä. Teemme markkinointipalveluasiakkaillemme joka vuosi markkinoinnin toteutussuunnitelman, vuosikellon ja sisältökalenterin sekä määrittelemme asiakasyrityksemme liiketoimintaa ja kasvua tukevat markkinointitavoitteet. Näille tavoitteille asetamme mittarit, joita seurataan ja raportoidaan kuukausitasolla yhteyshenkilösi toimesta.

Kun markkinoinnille valitaan oikeat kanavat ja kohderyhmät määritetään selkeästi, markkinointibudjetti voidaan käyttää tehokkaasti myyntiä tuottavan liikenteen kasvattamiseen verkkosivuille. Verkkosivut ovat tärkeässä roolissa, jonka vuoksi markkinointiyhteistyö alkaakin usein verkkosivuston uudistamisella tai konversio-optimoinnilla, jolloin sivukävijöistä saadaan tuotettua enemmän laadukkaita liidejä.

Lue lisää markkinointipalvelusta >

markkinointi palveluna: toimintamalli

Prosessikaavio kuvaa Mainostoimisto Luman markkinointipalvelun toimintamallin työvaiheita tarpeen kartoituksesta tuloksiin ja palautteeseen.

1. Tarvekartoitus ja tavoitteet

Aloitamme yhteistyön tutustumalla asiakkaamme liiketoimintaan perusteellisesti ja kartoittamalla asiakkaan tarpeet palveluille. Haluamme olla markkinointikumppani, jonka tekemä työ auttaa asiakasta saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan. Tämän vuoksi asetamme markkinoinnille selkeät ja mitattavat tavoitteet sekä teemme markkinointisuunnitelman markkinointityön ohjenuoraksi. Jotta markkinointi tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, määritämme asiakkaamme kohderyhmät ja mietimme, mitä kanavia käyttäen kohderyhmät tavoitetaan parhaiten.

Työllemme määritellään kuukausikohtainen laajuus vastaamaan asiakkaan tarvetta. Teemme ennalta valitut työt kuukausittain sometileille ja Google Adsiin sekä tuotamme sisällöt blogiin ja uutiskirjeeseen. Jos asiakkaan tarve vaihtelee, voidaan sopimuksen työtunnit käyttää myös muihin markkinointitoimenpiteisiin.

2. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

Ennen markkinointityön aloitusta luomme huolelliset suunnitelmat markkinoinnin toteutuksesta. Teemme asiakkaallemme markkinoinnin vuosikellon, johon suunnittelemme kuukausikohtaiset teemat markkinoinnille. Sisältösuunnitelmaan kirjaamme tarkemmin päivä- ja viikkokohtaisesti tehtävät julkaisut sisältöideoineen somealustoille, blogeihin ja uutiskirjeeseen.

Google Ads -kampanjoissa teemme aivan ensiksi hakusana-analyysin, jotta löydämme oikeat ja osuvat avainsanat kampanjoille. Kampanjoiden budjetointia ohjaa mediabudjetti, jonka määritämme yhdessä asiakkaan kanssa. Mediabudjettiin kirjataan ylös kunkin kampanjan budjetti sekä kesto. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – kun pohjatyö on tehty laadukkaasti, on varsinaisten julkaisujen ja kampanjoiden luominen vaivatonta.

3. Jatkuva kehittäminen, palaute ja raportointi

Seuraamme tarkoin markkinoinnille asetettujen tavoitteiden toteutumista, ja tässä tärkeässä roolissa on kampanjoiden toimivuuden analysointi. Seuraamme säännöllisesti digi- ja somemarkkinointikampanjoiden konversioita. Yhdelle konversiolle voidaan asettaa sen tuottama myynnin kate, jolloin media- ja klikkibudjetit osataan säätää parhaimpaan tuottavuuteen. Tavoite on, että kampanja maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Teemme yksittäisille mainoksille A/B-testausta tietääksemme, minkä tyyppiset mainokset purevat tehokkaimmin kohderyhmiin.

Analysoimme mainonnan tuloksia kuukausittain ja keskustelemme asiakkaan kanssa tavoitepalavereissa kuluneen jakson tuloksista sekä tulevista uusista tavoitteista. Kehitämme siis markkinointia jatkuvasti tukemaan asiakkaamme liiketoimintaa.

REFERENSSIT: markkinointiPALVELU

Pylväsdiagrammi kuvaa Oulu Hinaus Oy:n liikevaihdon noususuuntaista kehitystä aikana, jolloin markkinointi on toteutettu Mainostoimisto Luman toimesta.

Markkinointikumppanuus

 • Yhteistyö alkanut 10/2017
 • Brändi-identiteetti ja verkkosivut
 • Videotuotannot ja valokuvaus
 • Markkinoinnin suunnittelu ja konsultaatio
 • Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja mainonta
 • Google Ads, Display, ja YouTube-mainonta
 • Verkkosivujen ylläpito ja hakukoneoptimointi
 • Digimainonta
Pylväsdiagrammi kuvaa Loiste Siivous Oy:n liikevaihdon noususuuntaista kehitystä aikana, jolloin markkinointi on toteutettu Mainostoimisto Luman toimesta.

Markkinointikumppanuus

 • Yhteistyö alkanut 12/2018
 • Verkkosivujen uudistaminen
 • Valokuvaus
 • Markkinoinnin suunnittelu
 • Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja mainonta
 • Google Ads -hakusanamainonta
 • Verkkosivujen ylläpito
 • Graafiset materiaalit: auton teippaukset, lomakkeet, bannerit, esitteet

asiakaskohtaisesti rakennettava markkinointi

TUTUSTUTAAN!

kehitetäänkö markkinointianne yhdessä?

Jätä yhteydenottopyyntö tarjouspyyntölomakkeen kautta. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä kolmen arkipäivän sisällä tarpeen kartoittamiseksi.

Markkinointi blogissa