Markkinointi ja kasvu

Suunnitelmallinen markkinointityö tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita ja kasvua

Uskomme, että tavoitteellinen työskentely on ainoa tapa luoda kasvua. Teemme asiakkaallemme joka vuosi markkinoinnin vuosikellon ja luomme markkinoinnille tavoitteet, joilla asiakkaan liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Kun markkinoinnille valitaan oikeat kanavat ja kohderyhmät määritetään selkeästi, markkinointibudjetti voidaan käyttää tehokkaasti tuottavan liikenteen luomiseen verkkosivuille.

Haluamme olla pitkäaikainen markkinointikumppanisi

Pitkäaikaisella yhteistyöllä voidaan rakentaa kestävää kumppanuussuhdetta, joka pohjautuu molemminpuoliseen luottamukseen. Hyvä luottamussuhde mahdollistaa meille itsenäisen otteen markkinoinnin toteuttamiseen, jolloin työskentelymme pysyy tehokkaana ja työpanos saadaan käytettyä oleellisiin asioihin.

Pitkissä kumppanuussuhteissa opimme myös tuntemaan asiakkaamme ja heidän tavoitteensa syvällisesti, jolloin pystymme palvelemaan asiakastamme jatkuvasti paremmin. Kuukausimarkkinointiasiakkaana saat meiltä täyden palvelun digimarkkinoinnin parissa. Räätälöimme palvelumme aina vastaamaan tarpeitasi.

kuukausimarkkinointipalvelun toimintamalli

1. Tarpeen kartoitus ja tavoitteet

Aloitamme yhteistyön tutustumalla asiakkaamme liiketoimintaan perusteellisesti ja kartoittamalla asiakkaan tarpeet palveluille. Haluamme, että tekemämme työ auttaa asiakasta saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan. Tämän vuoksi asetamme markkinoinnille selkeät ja mitattavat tavoitteet sekä teemme markkinointisuunnitelman markkinointityön ohjenuoraksi. Jotta markkinointi tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, määritämme asiakkaamme kohderyhmät ja mietimme, mitä kanavia käyttäen kohderyhmät tavoitetaan parhaiten.

Työllemme määritellään kuukausikohtainen laajuus vastaamaan asiakkaan tarvetta. Teemme ennalta valitut työt kuukausittain sometileille ja Google Adsiin sekä tuotamme sisällöt blogiin ja uutiskirjeeseen. Jos asiakkaan tarve vaihtelee, voidaan sopimuksen työtunnit käyttää myös muihin markkinointitoimenpiteisiin.

2. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus

Ennen markkinointityön aloitusta luomme huolelliset suunnitelmat markkinoinnin toteutuksesta. Teemme asiakkaallemme markkinoinnin vuosikellon, johon suunnittelemme kuukausikohtaiset teemat markkinoinnille. Sisältösuunnitelmaan kirjaamme tarkemmin päivä- ja viikkokohtaisesti tehtävät julkaisut sisältöideoineen somealustoille, blogeihin ja uutiskirjeeseen.

Google Ads -kampanjoissa teemme aivan ensiksi hakusana-analyysin, jotta löydämme oikeat ja osuvat avainsanat kampanjoille. Kampanjoiden budjetointia ohjaa mediabudjetti, jonka määritämme yhdessä asiakkaan kanssa. Mediabudjettiin kirjataan ylös kunkin kampanjan budjetti sekä kesto. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – kun pohjatyö on tehty laadukkaasti, on varsinaisten julkaisujen ja kampanjoiden luominen vaivatonta.

3. Jatkuva kehittäminen, palaute ja raportointi

Seuraamme tarkoin markkinoinnille asetettujen tavoitteiden toteutumista, ja tässä tärkeässä roolissa on kampanjoiden toimivuuden analysointi. Seuraamme säännöllisesti digi- ja somemarkkinointikampanjoiden konversioita. Yhdelle konversiolle voidaan asettaa sen tuottama myynnin kate, jolloin media- ja klikkibudjetit osataan säätää parhaimpaan tuottavuuteen. Tavoite on, että kampanja maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Teemme yksittäisille mainoksille A/B-testausta tietääksemme, minkä tyyppiset mainokset purevat tehokkaimmin kohderyhmiin.

Analysoimme mainonnan tuloksia kuukausittain ja keskustelemme asiakkaan kanssa tavoitepalavereissa kuluneen jakson tuloksista sekä tulevista uusista tavoitteista. Kehitämme siis markkinointia jatkuvasti tukemaan asiakkaamme liiketoimintaa.

Kuukausimarkkinointi rakentuu asiakaskohtaisesti