Logon suunnittelu

Aikaa kestäviä logoja

Logon suunnittelu kuuluu usein yritysilmeen toteutukseen tai uudistamiseen. Hyvä logo kestää aikaa, toimii eri medioissa, väriyhteyksissä ja eri kokoihin skaalattuna. Logoa uudistettaessa voidaan suunnittelu tehdä vanhalle tyylille uskollisena, jolloin esimerkiksi teippauksien uusimisen kanssa ei ole niin kiire.

Logon suunnittelun työvaiheet

Logon suunnittelu käynnistyy asiakkaan kanssa järjestettävällä aloituspalaverilla, joka voidaan järjestää olosuhteiden mukaan joko kasvotusten tai etänä. Palaverissa määritetään, lähdetäänkö jo olemassa olevaa logoa päivittämään vai luodaanko yritykselle kokonaan uusi logo. Asiakas voi palaverissa esittää myös muita näkemyksiään ja toiveitaan logon tyylistä, ja ne otetaan huomioon lopullisessa tuotteessa.

Palaverin jälkeen graafikkomme tekee useamman vedoksen logosta. Logot suunnitellaan aina mahdollisimman hyvin aikaa kestäviksi, mutta silti moderneiksi ja raikkaiksi. Jo heti suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon myös se, että logo toimii kaikissa eri yhteyksissä, niin printissä, digitaalisena kuin yritystekstiileihin painettunakin.

Kun vedokset ovat valmiit, ne käydään läpi asiakkaan kanssa. Asiakas valitsee mieluisimman ja parhaiten yrityksensä brändiin sopivan vaihtoehdon, josta graafikko työstää lopullisen logoversion. Tässäkin työvaiheessa otetaan huomioon asiakkaan muutostoiveet.

Logoprojektin lopputulos on viimeistelty logopaketti, jossa on eri yhteyksiin ja käyttötarkoituksiin sopivat formaatit ja versiot logosta. Paketti pitää sisällään värillisen pääversion, mustavalkoisen tumman version sekä valkoisen version tummia pohjia varten.

Logot toimitetaan seuraavissa tiedostomuodoissa: .jpg, .png, .ai, .eps, .pdf