Brändi-identiteetti

Brändi-identiteetti muodostuu yritysilmeestä ja viestistä

Brändi-identiteetti ei ole pelkästään sitä, miltä brändi näyttää ulospäin, vaan se on yritysilmeen ja viestien yhdistelmä. Hyvä asiakaskokemus on tärkeä osa yrityksen brändiä. Tämän vuoksi käytämme yritysilmeen suunnittelussa apuna ydinviesti- ja brändisisältötyöpajoja. Työpajoissa perehdymme asiakkaan kanssa yrityksen aitoon toimintaan, missioon ja arvopohjaan sekä kilpailuetuun, eli siihen, missä toiminnoissa yritys on erityisen hyvä. Näin saamme suunniteltua yrityksen persoonaa ja vahvuuksia ilmentävän, visuaalisesti uniikkina kokonaisuutena toimivan brändi-identiteetin.

Brändi-identiteetin ja yritysilmeen suunnittelu yritykselle Oulu

Brändikirjan avulla markkinointiviestintä pysyy linjassa

Luomme brändi-identiteetin implementoinnin työkaluksi brändikirjan, joka sisältää graafisen ohjeiston, ydinviestin ja ohjeet viestinnän äänensävystä yrityksen brändi-identiteettiin liittyen. Brändikirjan avulla kuka tahansa yrityksen toimija voi luoda brändi-identiteetin mukaisia julkaisuja esimerkiksi nettisivuille ja sosiaalisen median kanaviin. Hyödyntämällä brändikirjaa yrityksen brändi-identiteetti säilyy samanlaisena jokaisessa kosketuspinnassa asiakkaiden kanssa, mikä vahvistaa brändin tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa.

Mainostoimisto-Luman-Tilamestareille-suunnittelema-yritysilme-ja-brändi-identiteetti

Yritysilme on yrityksen julkisivu

Yritysilme määrittää, miltä yritys näyttää ulospäin ja millainen tunne asiakkaille välittyy yrityksestä. Kuvitellaan, että menet asioimaan liikkeeseen paikan päälle, ja rakennus repsottaa, roskia on pihalla ja ovi narisee. Tällöin yrityksestä ei synny luotettavaa tai asiantuntevaa kuvaa, vaan mielikuva jää rähjäiseksi ja epäluotettavaksi. Sama pätee yritysilmeeseen – jos yrityksen ulosanti eri kanavissa ja nettisivuilla on sekavaa sillisalaattia, ei yritys onnistu vakuuttamaan asiakkaita asiantuntijuudellaan tai luotettavuudellaan.

Myös yritysilmeen suunnittelun lähtökohtana on yrityksen aito toiminta ja kilpailuetu, jotka ovat tiivistetty ydinviestiin. Pidämme yhteistyön alussa asiakkaamme kanssa työpajoja, joissa määritämme ja kirkastamme yrityksen ydinviestiä. Kun yritysilmeen suunnittelu pohjautuu ydinviestiin, se tuo tehokkaasti esille yrityksen vahvuuksia ja persoonaa visuaalisin keinoin.

Yritysilmeeseen kuuluu yleensä logo, värimaailma, typografia ja graafinen elementti. Kaiken niputtaa yhteen yrittäjän ja markkinoijan tärkeä työväline, eli graafinen ohjeisto. Yritysilmeen pohjalta suunnitellaan usein myös käyntikortit, lomakepohjat, somekanavat sekä ikkuna- ja autoteippaukset.

Ydinviestin ja brändisisältöjen määrittely ja kirkastaminen

Toteutamme brändi-identiteetin ja yritysilmeen luomisen aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Koska brändi-identiteetin ja yritysilmeen suunnittelu pohjautuvat asiakkaan aitoon toimintaan, järjestämme muutaman viikon välein ydinviestityöpajoja, joissa tutustumme asiakkaan liiketoimintaan perusteellisesti.

Määritämme yhteistuumin, mikä asiakkaan kohderyhmä on ja mitkä ovat asiakkaan visio, missio ja arvot. Pohdimme myös, mitkä ovat asiakkaan ydinviesti ja arvolupaus sekä sitä, millaisia kanavia markkinoinnissa voisi hyödyntää. Työpajoissa pyrimme kirkastamaan asiakkaan ydinviestiä tiiviiseen, kohderyhmiä puhuttelevaan muotoon. Teemme näkyväksi asiakkaan aidon kilpailuedun, eli sen missä yritys on erityisen hyvä ja mitä arvoa yritys tuottaa asiakkailleen.

Työpajatyöskentelyn pohjalta suunnittelemme brändi-identiteetin ja yritysilmeen visuaalisen ilmeen. Uniikilla yritysilmeellä sekä hiotulla ydinviestillä tuodaan yrityksen asiakkaille esille yrityksen tarkoitus, arvolupaus ja vahvuudet ja siten luodaan heille luotettava ja asiantunteva mielikuva yrityksestä. Viemme valmiin brändi-identiteetin ja yritysilmeen asiakkaan tarpeiden mukaan eri kanaviin, jolloin mielikuva yrityksestä pysyy johdonmukaisena jokaisessa kosketuspinnassa asiakkaiden kanssa.

Brändi-identiteetin ja yritysilmeen suunnittelu ovat usein osa isompaa kokonaisuutta, johon voi liittyä myös verkkosivujen uudistus. Emme ole pelkästään graafikkoja, vaan monitaitoinen markkinointikumppani, jolta luonnistuvat myös web-kehittäminen, sisällöntuotanto, AV-tuotannot ja digitaalinen markkinointi. Usein yhteistyö asiakkaidemme kanssa jatkuukin digimarkkinoinnin palveluilla.

Pyydä tarjous

Onko brändi-identiteetin uudistus ajankohtainen?

Jätä tarjouspyyntö lomakkeen kautta. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä kolmen arkivuorokauden sisällä. Tarjousprosessi etenee yleensä niin, että aluksi järjestetään etätapaaminen tai puhelinkeskustelu, jossa selvitetään tarpeitasi hieman tarkemmin. Tämän selvityksen pohjalta me luomme ja lähetämme tarjouksemme, ja samalla sovitaan uusi tapaaminen, jossa tarjouksen sisältö käydään yhdessä läpi.

Brändäys blogissa