Case: Ambientia

Ambientian brändi-identiteetin kirkastaminen

Asiakas: Ambientia Oy
Liikevaihto: 25,22 M€ (2022)
Toimiala: Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
Projekti: Brändi-identiteetin kirkastaminen
Vuosi: 2022

Mitä tehtiin?

Ambientialle toteutettiin brändi-ilmeen kirkastaminen, johon kuului brändi-ilmeen suunnittelu (brändin yleisilme, värit, kuosi ja kuvamaailma), verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelu, some- ja artikkelikuvapohjat Canvaan sekä yrityksen dokumenttipohjat. 

Vanhasta ilmeestä säilytettiin logon muoto sekä osa typografiaa ja värimaailmaa. Yhteydenpito projektin aikana ja sen jälkeisessä asiakkuudessa tapahtuu asiakkaan Slackin ja Trellon välityksellä, jolloin kommentointi sekä uusista töistä viestiminen on helppoa ja nopeaa.

Ambientian logo

Asiakaspalaute

“Emme halunneet täysimittaista brändin visuaalisen ilmeen uudistusta, vaan päivittää ja mehevöittää olemassa olevaa. Toiveemme kuunneltiin tarkasti, mutta konkreettisiin visuaalisiin ehdotuksiin päästiin ripeästi kuten olimme toivoneetkin. Lopputuloksena syntyi meidän näköisiämme visuaalisia elementtejä ja temploja moneen käyttöön. Materiaalien loppuviimeistelyssä Luma oli valmis useampaan kommenttikierrokseen, ja kaikki sujui oikein hyvässä ja joustavassa yhteishengessä. Olen tosi iloinen, että olemme saaneet Lumalta joustavasti apua kaikenlaiseen suunnitteluun myös projektin jälkeen.”

– Pia Viinamäki, CMO, Ambientia

Projektin sisältö

1/6 Verkkosivuston käyttöliittymäsuunnittelu

Suunnitellessamme Ambientia.fi -verkkosivuston käyttöliittymän ulkoasua meidän tuli ottaa huomioon Hubspotin päälle rakennettu moduulipohjainen sivustorakenne ja -toiminnot, jotta ulkoasun muuttaminen sivustolle ei vaatisi raskasta ohjelmointia.. Loimme Adobe XD:llä web-layoutit sivuston etusivusta, mobiilinäkymästä sekä lukuisista eri sivustolla käytössä olevista moduuleista.

2/6 Kuosin suunnittelu

Uutena elementtinä Ambientian ilmeeseen tuotiin kuosi, jota käytetään pieninä elementteinä valikoiduissa paikoissa. Kuosi toistuu nettisivuilla sivuston yläreunassa, mutta se on nähtävillä myös Ambientian muissa medioissa, kuten somessa ja PowerPoint-esityksissä. Kuosi tuo Ambientian ilmeeseen yksilöllisen piirteen, joka on helppo tunnistaa ja jää mieleen. 

Kuosista on mahdollista irrottaa erilleen yksi elementti, jota voidaan käyttää sellaisenaan esimerkiksi kuvien päällä.

3/6 Somekuvapohjat

Somekuvapohjissa pyrittiin monipuolisiin kuvapohjiin, joita voitaisiin käyttää sosiaalisessa mediassa eri alustoilla. Kuvapohjat toteutettiin neliö- ja vaakarajauksella. Somekuvapohjat sisältävät muun muassa bloginoston, testimoniaalin, valokuvapohjan, quoten sekä kuvat, joissa voidaan jakaa tekstiä otsikkotasolla. Kuvapohjia voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun sosiaalisessa mediassa halutaan nostaa esiin tulevaa webinaaria. 

Somekuvapohjia toteutettiin yhteensä 16 kappaletta.

4/6 Artikkelikuvapohjat

Artikkelikuvapohjat haluttiin lisätä brändin ilmeeseen, jotta ne yhtenäistäisivät nettisivuilla julkaistavien artikkelien ilmettä. Kuvapohjien ulkoasusta pyrittiin tekemään Ambientian uuden ilmeen kaltaisia. Niiden haluttiin erottuvan muusta sisällöstä esimerkiksi some-feedeissä, mutta olevan kuitenkin helposti tunnistettavat. Artikkelikuvapohjissa on paikka otsikolle sekä muotoon leikkautuvalle kuvalle. 

Artikkelikuvapohjia toteutettiin yhteensä 6 erilaista kuvaa.

5/6 Dokumenttipohjat

Dokumenttipohjat haluttiin uusia uuden ilmeen mukaiseksi, jotta brändin yleisilme olisi yhtenäinen. Dokumenttipohjia luotiin Word- ja PowerPoint-alustoille. PowerPoint-pohjaan luotiin monipuolinen kattaus erilaisia diapohjia, joita kenen tahansa olisi helppo ja yksinkertaista käyttää, mutta jossa olisi mielenkiintoisia elementtejä, jotka herättäisivät katsojan huomion. Wordiin toiveena oli pohja, joka soveltuisi monenlaiseen käyttöön.

6/6 Brandbook

Projektin lopuksi suunnittelimme uuden brändi-ilmeen mukaisen brändikirjan, josta löytyy graafinen ohjeisto, yritysilmeen käyttöesimerkkejä, kuvamaailman tyyli sekä brändisisältöjä.

Yhteistyön jatkuminen

Projektin jälkeen olemme jatkaneet yhteistyötä Ambientian kanssa erilaisten markkinoinnin päivittäistarpeisiin liittyvien graafisten materiaalien suunnittelun parissa. Olemme suunnitelleet tähän mennessä esimerkiksi messutuotteet, erilaisia PowerPoint-esityksiä, ikonikirjaston sekä painotuotteita.

Ambientia.fi

Tutustutaan!

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää brändin kirkastamisesta?

Jätä yhteydenottopyyntö tarjouspyyntölomakkeen kautta. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä kolmen vuorokauden sisällä.