Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Hannu Rantakallio
Kategoriassa Brändi / Yrittäjyys /

Brändäys osa 1: Yrityksen nimeäminen

Julkaistu:

Ennen yrityksen perustamista

Suurin osa suomalaisista yrityksistä on mikro- tai pienyrityksiä. Tämän vuoksi niitä perustetaan myös eniten. Intoa puhkuva tuore yrittäjä ei aina välttämättä osaa suunnitella yrityksen perustamisen vaiheita kättä pidemmälle.

Ennen yrityksen perustamista on hyvä tehdä liiketoimintasuunnitelma eli LTS. Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen saa apua uusyrityskeskuksesta tai vaikkapa avoimen ammattikorkeakoulun ”Yritystoiminnan perusteet” -kurssilla. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen etukäteen voi tuntua nurinkuriselta, kun esimerkiksi kilpailija- ja markkina-analyysin joutuu tekemään osittain valistuneiden arvauksien varaan. Suunnitelmien tekeminen on kuitenkin aina kannattavaa ja järkevää.

Yrityksen nimeä ei pidä myöskään valita hätiköiden. Nimi-ideoihin on hyvä kysyä mielipidettä lähipiiriltä, tutuilta ja kollegoilta. Luoville ratkaisuille kannattaa antaa aikaa mehustua. Mistä sitten yrityksen nimeä voisi lähteä ammentamaan?

Mieleenpainuva yrityksen nimi  

Yrityksen nimen pitäisi olla helposti muistettava, suunmyötäinen ja kirjoitusasultaan selkeä. Tämän vuoksi on syytä välttää liian pitkiä nimiä – ellei se ole tarkoituksella valittu erottautumistekijä. Pitkästä nimestä on haastavaa suunnitella ikoninen logo.

Huomiona vielä, että yrityksen markkinointinimi voi olla eri kuin sen virallinen nimi.

Yrityksen nimen voi rakentaa eri näkökulmista

1. Kuvaava nimi

Monesti uudelle tai pienelle yritykselle, jonka tunnettuus on heikko, on hyötyä, jos nimestä käy ilmi yrityksen toimiala tai toimipaikka. Toimialan sisällyttäminen verkkotunnukseen (domain) tekee myös pienen lisäyksen näkyvyyteen Googlessa. Toimiala nimessä kuitenkin pidentää nimeä ja logodesignista on vaikea saada ikonista. Toimialanimi ei myöskään ole kovin omaperäinen.

Pienelle yritykselle paikallisuus on usein tärkeää. Mikäli yritys tarjoaa peruspalveluita tietyllä alueella, voi paikallisuus ja toimialakuvauksen yhdistelmä olla hyvä ratkaisu. Jo yrityksen nimi kertoo tällöin mitä yritys tekee ja missä se toimii. Tämä vaihtoehto on paras vaihtoehto hakukoneita ajatellen. Paikkaan liittyvä nimi voi kuitenkin olla geneerinen ja on tarinallisesti tylsähkö vaihtoehto. Nimeä valitessa kannattaa miettiä, erottuuko yritys kilpailijoista riittävästi. Paikkaan liittyvää nimeä voi muuttaa mielenkiintoisemmaksi vaihtamalla nimen kieltä esimerkiksi ruotsinkieliseen paikannimeen.

Esimerkkejä kuvaavista yritysnimistä: Nokia, Finnair, Kentucky Fried Chicken, Putaan Pulla, Oulu Hinaus.

2. Lyhenteet

Lyhenteitä käytetään paljon eri kokoisten yritysten nimissä. Lyhenteen kirjaimet voivat olla lyhenne yrittäjän tai perustajien nimistä – tai vaikkapa tarjottavista palveluista. Lyhenne yrityksen nimenä on tarinallisesti melko tylsä ratkaisu. Toisaalta muutaman kirjaimen pituisesta nimestä voidaan suunnitella vahva ja ikoninen logo.

Pienelle tai uudelle yritykselle hyvä ratkaisu on yhdistää 1. ja 2. kohdat niin, että yrityksen virallinen nimi on esimerkiksi Lakitoimisto BCD Oy, verkkotunnus on www.lakitoimistobdc.fi ja logo muodostuu lyhenteestä BDC. Logon elinkaaren voi myös suunnitella niin, että toimialakuvaus on osa logoa tai logon alla yrityksen ensimmäiset vuodet, mutta tippuu sitten pois. Mikäli tähän ratkaisuun päädytään, on siitä hyvä ohjeistaa logon suunnittelijaa.

Esimerkkejä lyhennenimistä: YIT, SSA, BMW, HP.

3. Henkilöön tai sukuun personoituvat nimet

Mikäli yritys personoituu vahvasti henkilöbrändiin, voi hyvä vaihtoehto yrityksen nimeksi olla kyseisen henkilön nimi tai nimen osa. Yhden henkilön yritykset kuten fysioterapeutit, asianajajat tai valokuvaajat usein käyttävät oman nimen tai sukunimen ja toimialan yhdistelmää.

Toimistot käyttävät monesti perustajajäsenten sukunimien yhdistelmää. Perheyritykset puolestaan käyttävät usein toimialakuvauksen ja sukunimen yhdistelmää. Oman nimen käyttäminen yrityksen nimessä antaa toiminnalle kasvot ja herättää luotettavuutta kohderyhmässä. Oman nimen käyttäminen yrityksen nimessä ei myöskään estä toiminnan kasvattamista ja se voi olla hyväkin erottautumistekijä.

Esimerkkejä tunnetuista henkilöön tai sukuun personoituvista yritysnimistä: Finlayson, Stockmann, Fazer, Disney.

4. Vertauskuvalliset ja merkitykselliset nimet

Vertauskuvalliset yritysten nimet ovat usein nokkelia ja merkityksellisiä, jonka vuoksi ne jäävät ihmisten mieliin. Vertauskuva voi olla palvelun tai tuotteen lopputuleman ilmentymä. Vertauskuva voi olla lähtöisin myös luonnosta, mytologiasta tai historiasta.

Esimerkkejä vertauskuvallisista yritysten tai brändien nimistä: Amazon, Nike ja Mars, Spotify

4.1. Merkitykselliset nimet

Mainostoimistokokemukseni myötä nostaisin merkityksellisyyden yrityksen nimessä tärkeimmäksi erottautuvuustekijäksi. Merkitykselliset yritysten nimet ovat usein myös vertauskuvallisia. Jos yritys tähtää kasvuun kilpailuedun ja erottautumisen avulla, nimen merkityksellisyys voi olla yksi avaintekijöistä kasvupolulla. Merkityksellinen nimi voi kuvastaa jotain tiettyä arvoa, jonka periaatteella yritys toimii tai ongelmaa, jota yritys ratkaisee.

Hyvä esimerkki merkityksellisestä ja vertauskuvallisesta yrityksen nimestä on Apple. Kerrotaan, että Apple viittaa nimenä yhteen tieteen suurimmista läpimurroista: omena tippui puusta ja johti Isaac Newtonin matemaattiseen painovoimateoriaan. Toisaalta Applen nimestä ja logodesignista sanotaan myös, että sillä ei ole tarkoituksella haettu mitään tiettyä merkitystä. Yksi legendoista kertoo myös, että nimi on valittu kuvastamaan ihmisen arkipäiväistä tarvetta. Mene ja tiedä, se on kuitenkin varmaa, että Apple nimenä on ajatuksia herättävä.  

Muita esimerkkejä merkityksellisistä yritysten nimistä: Lego, Volkswagen, Reddit

5. Funktionaaliset nimet ja sanayhdistelmät

Funktionaaliset yritysten nimet ovat monesti yksinkertaisuudessaan todella toimivia. Tuotteen tai palvelun ytimen voi kiteyttää jo nimeen. Funktionaalinen nimi on myös pelkkää kuvaavaa nimeä luovempi ja tyylikkäämpi vaihtoehto minimalistisuudessaan tai koruttomuudessaan.

Esimerkkejä funktionaalisista yritysten nimistä: Netflix, Microsoft, HubSpot

6. Muita nimityyppikäsitteitä

  • Tyhjä astia (empty vessel): keksitty sana, joka toimii tyhjänä astiana, johon brändääjät voivat kaataa sisään merkitystä. Esimerkkejä: Kodak, Xerox
  • Sanaleikit ja -muunnelmat: nimi muodostuu sanamuunnelmasta, jossa alkuperäisen sanan kirjoitusasua on muutettu mielenkiintoisemmaksi, hauskemmaksi tai virtaviivaisemmaksi. Esimerkkejä: Froot Loops, Cisco, Pinterest 

Miten keksiä ideoita?

Nimen valinta on herkkä ja vaativa prosessi. Joskus hyvä idea tulee mieleen heti, mutta useimmiten se vaatii paljon työstöä. Kuten luovassa työskentelyssä aina, idea voi syntyä missä vain. Itselleni ideointiin sopii usein tutusta työympäristöstä poikkeaminen. Lenkkeily, kuntoilu, harrastaminen tai vaikkapa kahvilassa istuminen aktivoi aivoja eri tavalla kuin työpäätteellä istuminen.

Jos jäät ideoinnissa jumiin, voit kokeilla lähestyä nimeä huumorin kautta. Joskus myös vieraista kielistä löytyy samaa tarkoittava sana, joka istuu suuhun ja designiin paremmin. Latinan kieli on täynnä rikasta historiaa ja mytologiaa. Myös merkkioppiin ja symboleihin kannattaa tutustua nimeä pohtiessa.

Kirjasuositus: Signs & Symbols: An illustrated guide to their origins and meanings, Miranda Bruce-Mitford,  

Uusimmat blogit