Case: Limingan Vesihuolto

Brändiuudistus ja saavutettava wordpress-verkkosivusto

Asiakas: Limingan Vesihuolto Oy
Liikevaihto: 2,33 €M (2022)
Toimiala: Vedenpuhdistus ja vedenjakelu, julkinen sektori
Projekti: Brändiuudistus ja saavutettava WordPress-verkkosivusto
Vuosi: 2022

Mitä tehtiin?

Toteutimme kesän ja syksyn 2022 aikana Limingan Vesihuolto Oy:lle brändiuudistuksen sekä saavutettavan WordPress-verkkosivuston kustomoidusti räätälöidyllä ja kestävällä moduuliteemaratkaisulla. Suunnittelun ja teknisten ratkaisujen tärkeänä ohjenuorana toimi julkisten toimijoita koskeva saavutettavuusdirektiivi.

Asiakkaallemme Limingan Vesihuollolle suunnittelemamme liikemerkki ja logo

Asiakaspalaute

”Verkkosivuprojekti sujui hyvin ja suunnitellun mukaisesti. Työaikataulussa pystyttiin joustamaan tilaajan tarpeiden mukaan, mikä edesauttoi projektin onnistumista ja hyvää lopputulosta. Projektin aikainen vuoropuhelu toimi hyvin ja tilaajan tarpeet, huolet ja kommentit otettiin hyvin huomioon. Tilaajan ääntä kuunneltiin ja yhteistyöllä saimme yrityksen uudesta ilmeestä, sivustosta ja dokumenteista aidosti yrityksen näköiset.

Projektin lopputulos vastasi alussa tehtyjä määrittelyjä. Yritys sai uudistetun persoonallisen ilmeen sekä toimivat ja hyvännäköiset www-sivut, mikä nykyaikaistaa ja edesauttaa yrityksen asiakaskokemusta ja asiakasviestintää.”

– Veijo Savolainen, Toimitusjohtaja, Limingan Vesihuolto

Projektin sisältö

1/5 Brändisisältöjen määrittely

Aloitimme yhteistyön tuttuun tapaan tavoitemäärittelyllä ja brändisisältötyöpajoilla. Työpajoissa määrittelimme yrityksen sloganin, arvot, mission ja yleiset tavoitteet. Brändisisällöt toimivat laadukkaana pohjana yritysilmeen suunnittelulle sekä verkkosivuston rakenteelle..

2/5 Yritysilmeen suunnittelu

Brändiuudistuksen alle kuului selkeän ja tunnistettavan liikemerkin eli logon suunnittelu, saavutettavan värimaailman ja typografian määrittely, ikonien ja tausta-patternin suunnittelu, brändisisältöjen määrittely, valokuvaus ja lomakepohjien sekä käyntikorttien suunnittelu. Lopputuloksena syntyi kattava graafinen ohjeisto.

3/5 Valokuvaus

Järjestimme valokuvauksen asiakkaan eri toimipisteissä kesän ollessa vehreimillään. Valokuvia otettiin sisätiloista, ulkoa sekä ilmasta käsin. Valokuvia hyödynnettiin verkkosivuston visuaalisessa ilmeessä ja eri sisällöissä.

4/5 Verkkosivuston käyttöliittymäsuunnittelu

Aloitimme verkkosivuston käyttöliittymäsuunnittelun asiakkaan kanssa järjestetyssä työpajassa. Työpajassa laadimme sivustorakenne- ja sisältösuunnitelman.

Loimme Adobe XD:llä web-layoutit sivuston etusivusta, mobiilinäkymästä sekä lukuisista eri sivustolla käytössä olevista moduuleista. Kokonaisuus muodosti sisäisineen linkkeineen ja toimintoineen toimivan sivuston prototyypin.

5/5 Verkkosivuston tekninen toteutus

Päädyimme toteuttamaan verkkosivuston teknisen kokonaisuuden WordPress-alustalle kustomoidusti räätälöidyllä moduuliteemalla. Moduuliteema ohjelmoidaan itse, jolloin voimme varmistua saavutettavuusdirektiivin eri vaatimuksien huomioimisesta. Moduuliteemalla saadaan luotua pitkäikäinen ja kestävä sivusto, jota voidaan myös jatkokehittää.

Liminganvesihuolto.fi

Yhteistyön jatkuminen sivuston ylläpidolla

Yhteistyömme Limingan Vesihuollon kanssa jatkuu säännöllisesti tehtävillä verkkosivuston ylläpitotoimilla sekä hosting-ympäristön hallinoinnilla.

Tutustutaan!

Onko brändi-identiteetin päivitys ajankohtainen?

Jätä yhteydenottopyyntö tarjouspyyntölomakkeen kautta. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä kolmen vuorokauden sisällä.