WordPress-verkkosivut

Laadukkaasti suunnitellut ja tuloksekkaat WordPress-sivustot

Kasvata liiketoimintaasi ja tavoita kohderyhmäsi panostamalla laadukkaisiin WordPress-verkkosivuihin. Toteutamme käyttäjäystävällisiä ja tuloksekkaita verkkopalveluja markkinointihaluisille PK-yrityksille ja julkisille hankkeille.

Laadukkaan koodin varmistamiseksi toteutamme verkkosivutuotannot Luma-teemalla, jonka tuottama lähdekoodi on laadultaan lähempänä kustomoitujen verkkosivujen koodia kuin valmisteemoja. Isommissa projekteissa toimimme projektin läpiviejinä sekä käyttöliittymäsuunnittelijana yhdessä ohjelmistokumppaniemme kanssa.

Voit toteuttaa verkkosivutuotannot yksittäisenä projektina tai osana isompaa kokonaisuutta. Verkkosivutuotannon yhteydessä voit esimerkiksi päivittää brändiäsi tai varmistaa yrityksesi näkyvyyden digitaalisessa maailmassa digitaalisen markkinoinnin palveluillamme.

Laadukkaat sivustot syntyvät monesta elementistä

Tekninen toteutus Luma-teemalla

Olemme kehittäneet WordPress-alustalle oman Luma-teeman, jonka avulla voimme rakentaa laadukkaat pienten ja keskisuurien yritysten WordPress-verkkosivustot. Luma-teeman tuottama lähdekoodi on yhtä tiivistä kuin kustomoitujen verkkosivustojen koodi, mutta sivuston koodaus ei ole yhtä työlästä ja hintavaa.


Luma-teema pohjautuu kehittämäämme moduulipankkiin, josta moduuleja voidaan muokata eri käyttötarkoituksiin ja ulkoasuihin sopivaksi. Luma-teeman koodi on siis jo valmiiksi olemassa, eikä ohjelmointia tarvitse aloittaa tyhjästä. Tämän vuoksi teemallamme on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti yrityksen tarpeisiin mukautettu kokonaisuus, joka ei sisällä koodia tarpeettomista ominaisuuksista. Sivusto on rakenteeltaan valmisteemalla rakennettuja sivustoja kevyempi, jolloin se on käyttäjä- sekä hakukoneystävällisempi ja pitkäisempi. Myös tietoturva ja toimintavarmuus on valmisteemoja parempi, kun tietoturvapäivitykset eivät ole riippuvaisia valmisteeman kehittäjästä.

Suunnitelmallinen design

Toteutamme sivustoja, joiden design on suunnitelmallisesti toteutettua, selkeää ja kaunista. Design on suunniteltu saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja kuhunkin käyttötarkoitukseensa sopivaksi. Jos yhtenä tavoitteena on esimerkiksi saavuttaa kohderyhmät, sivuston visuaaliset elementit suunnitellaan tukemaan viestin välittämistä kohderyhmille. Sivustojen selkeällä rakenteella varmistetaan sujuva käyttökokemus, jolloin sivuilla surffailu on mielekästä.

Saavutettavuus

Vuonna 2019 astui voimaan laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta, jonka mukaan julkisten organisaatioiden verkkopalveluiden tulee olla saavutettavia kaikille. Verkkosivujen saavutettavuus on tärkeää, jotta yhä useammat voivat tutustua sujuvasti sivustojen sisältöön.

Kauttamme saatkin saavutettavuuskriteerit täyttävät verkkosivutuotannot. Olemme olleet mukana toteuttamassa julkisten hankkeiden verkkkosivutuotantoja, joissa saavutettavuus on ollut tärkeässä roolissa. Koska tunnemme eri tason saavutettavuusvaatimukset, voimme kääntää rajoitukset vahvuudeksi designissa.

Kehittyvä sivusto on modernin digimarkkinoinnin kulmakivi

Hyvän ja toimivan verkkosivun matka ei pääty sivuston luomiseen, vaan sivustoa kannattaa kehittää jatkuvasti eteenpäin. Varmista sivuston tekninen toimivuus ylläpidolla ja pidä sivustosi sisällöt tuoreina säännöllisellä sisällöntuotannolla.

WordPress-sivuston ylläpito

Sivuston luomisen jälkeen on tärkeää pitää huolta myös sivuston teknisestä toimivuudesta. Ylläpitopalvelumme varmistat, että sivusto toimii halutulla tavalla ja on turvallinen käyttää. Palveluumme kuuluvat sivuston tekninen päivitys viimeisimpiin yhteensopiviin WordPress-teema- ja lisäosaversioihin sekä varmuuskopiointi.

Sisällöntuotanto

Säännöllisellä sisällöntuotannolla pidät sivustosi sisällöt ajankohtaisina. Kiinnostava sisältö tuottaa lisäarvoa sivuston kävijöille esimerkiksi kertomalla syvemmin palveluiden tai tuotteiden ominaisuuksista. Hyödyistä luodaan samalla kiinnostavaa sisältöä, joka antaa lisäarvoa myös lukijalleen. Sivustojen laadukaat sisällöt voivat myös parantaa sijoittumista Googlen hakutuloksissa. Me autamme sinua laadukkaiden sisältöjen tuottamisessa, olipa kyseessä sitten teksti-, kuva- tai videosisällöt.