Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Hannu Rantakallio
Kategoriassa Hakukoneoptimointi / Läpinäkyvyys / Oppaat / WordPress /

WordPress-teemat – valmisteema vs. kustomoitu teema

Julkaistu:

Mikä ihmeen teema?

Kun WordPress-sivustoa aletaan rakentaa, yksi ensimmäisistä tehtävistä on teeman valitseminen. Teema on sivuston ulkoasun mallipohja, joka sisältää muun muassa fontit, värit ja asettelut. Käytännössä teema määrittää, miltä sivusto näyttää käyttäjälle, koska teeman avulla ulkoasu voidaan muokata tarpeeseen sopivaksi. Teemat voivat sisältää myös erilaisia toiminnallisuuksia valmiiksi teemaan sisällytettynä, kuten lomakkeen tai ajanvarausjärjestelmän.

Sivuston tekijällä on kolme vaihtoehtoa: käyttää ilmaista valmisteemaa, maksullista valmisteemaa tai kehittää omaa sivustoa varten kustomoitu teema. Valmisteemoja on tuhansia, ja myös esimerkiksi WordPress itse kehittää joka vuosi uuden ilmaisen valmisteeman. Maksullisten valmisteemojen hinnat lähtevät muutamasta kympistä ylöspäin, ja niissä on ilmaisteemoihin verrattuna edistyneemmät ominaisuudet, kuten paljon valmiiksi suunniteltuja sivupohjia. Kolmannen vaihtoehdon eli kustomoidun teeman kehittäminen vaatii laajempaa osaamista web-kehityksestä. Teema voidaan kehittää kustomoidusti usealla eri tavalla, esimerkiksi moduulipohjaisesti, jolloin sivut luodaan kutsumalla ohjelmoituja moduulilohkoja haluttuihin paikkoihin. 

Lumalla teemaksi valitaan budjetin ja käyttötarkoituksen mukaan joko ulkoasultaan kustomoitavissa oleva valmisteema tai custom-ratkaisu eli itse kehitettävä moduuliteema. Sivuston käyttötarkoitus vaikuttaa siihen, mitä teemaa kannattaa käyttää. Esimerkiksi blogi, verkkokauppa ja yrityssivut ovat hyvin erityyppisiä sivustoja, ja teeman tulee palvella käyttötarkoitustaan.

Valmisteema sopii moneen tarkoitukseen

Suurin osa WordPress-sivustoista käyttää ilmaista teemaa, ja ne ovatkin yleensä kustannustehokkaita pienille sivustoille, joilla ei tarvita monimutkaisia toiminnallisuuksia. Valmisteemoilla voi luoda WordPress-sivuston ilman varsinaista koodaustaitoa, ja osaavalta tekijältä se käy nopeasti. Kuka tahansa voi oppia muokkaamaan valmisteemasivuston sisältöjä ja luomaan uusia sivuja melko vaivattomasti, ja me Lumalla järjestämme WordPress-käyttökoulutuksia tätä varten. Jokaisen web-projektin päätteeksi järjestämme myös aina käyttökoulutuksen, jossa asiakkaalle neuvotaan, miten hän voi muokata sivuja ja lisätä uutta sisältöä sivustolle.

Suosittuja ilmaisia valmisteemoja ovat muun muassa Hello Elementor ja OceanWP, sekä maksullisia Divi ja Astra. 

Valmisteemalla sivuston tekijä voi alkaa suoraan luoda sivuille lohkoja, kuten tekstikappaleita, ja muotoilla niitä haluamallaan tavalla eri näytön leveyksille. Ilmaisteemat sisältävät usein kuitenkin vain perustoimintoja, ja muihin toimintoihin on ladattava lisäosia, esimerkiksi lomake- tai verkkokauppa-alusta. Nämä lisäosat ovat usein maksullisia ja vaativat vuosilisenssin. Monet lisäosat ovat myös raskaita, ja kun sivuston koko kasvaa uusien toiminnallisuuksien myötä, sen suorituskyky hidastuu. Suuri määrä lisäosia kasvattaa myös riskiä, että päivitysten myötä jotkut osat eivät enää toimikaan toistensa kanssa kuten ennen. Päivitysten yhteydessä onkin tärkeä tarkistaa, että käytetty teema ja WordPress-versio tukevat lisäosien päivitettyjä versioita.

Valmisteemoja ei ole rakennettu yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin, vaan ne ovat yleisiä pohjia muotoilulle. Niillä voi saada aikaan näyttäviä sivustoja, mutta juuri tietynlaisen ulkoasun ja toimintojen kombinaation saavuttaminen voi olla haastavaa. Oletusasetusten ylikirjoittaminen myös huonontaa koodin laatua ja hidastaa sivuston suorituskykyä. Moni valmisteema, kuten Hello Elementor, on täysin kustomoitavissa ulkoasun puolesta, mutta sen käyttö tekee koodista todella pitkän, koska se pitää sisällään ulkoasun ja osioiden kustomoinnin ja eri toimintojen luomisen toiminnot. 

Joskus teeman tekijä lopettaa vanhan teeman kehityksen. Silloin tätä teemaa käyttävien sivustojen WordPress-versiota ei voi enää päivittää tai se on todella työlästä, koska teeman ja uuden WordPress-version yhteensopivuutta ei ole testattu. Jos WordPress-versiota ei pidä ajan tasalla, se voi aiheuttaa esimerkiksi tietoturvaongelmia sekä ongelmia tyyleissä ja toiminnoissa. Siksi kannattaa valita uusi ja suosittu valmisteema, jota päivitetään säännöllisesti ja jonka kehityksen voi olettaa jatkuvan vielä pitkään.

Räätälöity custom-teema on paras suurempiin web-projekteihin ja julkiselle sektorille

Moduuliteema tarkoittaa web-kehittäjän räätälöitynä tekemää teemaa tietylle verkkosivustolle. Web-kehittäjä siis määrittelee koodiin halutun näköiset otsikot, sisältölohkot, galleriat ja muut halutut elementit ja toiminnot. Näin pystytään rakentamaan juuri asiakkaan tarpeisiin sopiva sivusto, joka ei aiheuta aiemmin mainittuja valmisteemojen ongelmia. Kun lohkot on luotu teemaan valmiiksi oikeanlaisiksi, itse sivujen luominen on nopeaa. Asiakkaan on myös myöhemmin helppo itse luoda lisäsisältöä sivuille, kun lohkojen ulkoasu on valmiiksi määritelty oikeanlaiseksi ja responsiivisuus eli toimivuus erikokoisilla näytöillä on otettu huomioon. Moduuliteemaa käyttävän sivuston suorituskyky on myös optimoitu, kun mukana ei ole mitään ylimääräistä, toisin kuin valmisteemoissa.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan digipalveluissaan saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuus on digipalvelujen esteettömyyttä, eli sivuston käytön tulee olla helppoa erilaisille ihmisille, kuten vanhuksille, maahanmuuttajille ja näkövammaisille. Käytännössä tämä toteutetaan rakentamalla toiminnot helppokäyttöisiksi, luomalla sisällöstä ymmärrettävää ja toteuttamalla lähdekoodi virheettömänä ja loogisena. Teknisestä näkökulmasta tämä tarkoittaa HTML-standardin ja WCAG-ohjeistuksen noudattamista, jolloin palvelu toimii erilaisilla päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmalla. Saavutettavuusvaatimukset on paljon helpompi täyttää kustomoidulla moduuliteemalla kuin valmisteemalla, koska moduuliteemassa sivuston koko HTML-rakenne on kehittäjän omissa hyppysissä.

Hakukoneoptimointia (SEO) ajatellen kustomoidusti kehitetty teema on paras vaihtoehto. Google pisteyttää laadukkaasti ohjelmoidun ja hyvän käyttökokemuksen omaavaan sivuston korkeammalle hakutuloksissa.

Miinuspuolena moduuliteeman käytössä on, että sen voi kehittää vain koodiosaaja ja kehitysprosessi vie aikaa. Siitä syystä moduuliteemaisen sivuston kehitys on huomattavasti kalliimpaa kuin valmisteemaisen. Moduuliteeman käyttöä voi suositella web-projekteihin silloin, jos sivuston tekniseen suorituskykyyn halutaan panostaa niin, että se on osa yrityksen kilpailuetua; jos sivustolla tarvitaan erikoisia toiminnallisuuksia; tai jos sivustolla on paljon kävijäliikennettä. Moduuliteema on myös suositeltavaa julkisen sektorin sivustoilla, joita koskevat digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset.

Valmisteeman ja kustomoidun teeman hyvät ja huonot puolet

Valmisteema

Hyvää+

 • Nopea ja helppo asentaa
 • Muokattavuus
 • Uusien sisältöjen syöttäminen nopeaa ja helppoa
 • Ei vaadi ohjelmointitaitoja
 • Kustannustehokas
 • Ulkoasu kustomoitavissa
 • Saatavilla paljon toimintoja lisäosien avulla

Huonoa-

 • Haastava ylläpidettävä
 • Koodin laatu
 • Toiminnot hidastavat sivunlatausta
 • Ei kestä kuormitusta
 • Tietoturva
 • Käyttöikä

Kustomoitu moduuliteema

Hyvää+

 • Tarpeeseen räätälöity
 • Laadukas koodi
 • Nopea sivujen lataus
 • Mahdollistaa suuret käyttäjämäärät
 • Tietoturva
 • Hakukoneoptimointi
 • Mahdollistaa saavutettavuusvaatimusten huomioimisen
 • Pitkä käyttöikä ja mahdollisuus jatkokehittää
 • Liiketoiminnallinen arvo

Huonoa-

 • Kehittäminen vaatii ohjelmointiosaamista
 • Työläämpi ja kalliimpi kehittää
 • Vaativampi ylläpitää
 • Muutokset ja uudet toiminnot vievät enemmän työaikaa

Valitse teema tukemaan sivuston käyttötarkoitusta

Kun sivusto luodaan toimimaan digitaalisena myyjänä osana yrityksen markkinointi- ja myyntifunnelia, kustannukset voidaan mieltää enemmänkin sijoitukseksi. Tällöin ei välttämättä ole optimaalista lähteä säästämään teeman ja teknisen toteutuksen valinnassa, jos kustomoidulla toteutuksella päästään parempiin tuloksiin ja saadaan luotua laadukkaampi sekä kestävämpi sivusto. Tekniseen toteutukseen kannattaa pyytää asiantuntijan mielipidettä, jotta ratkaisu tukisi lopulta perimmäisiä tavoitteita.

Jos haluat sparrailla aiheesta meidän kanssamme, niin voit jättää yhteydenottopyynnön täältä.

Uusimmat blogit