Animaatiot

Animaatio on yrityksesi näköinen ja selkeä tapa viestiä

Me toteutamme infografiikka- ja logoanimaatiot sekä tarinalliset brändianimaatiot yritysten tarpeisiin. Animaatio on tehokas keino välittää haluttu viesti oikealle kohderyhmälle.

Animoituna vaikeat ja monitahoisetkin asiat ovat helppoja esittää tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Animaation avulla esitettävät asiat ja infografiikka saadaan visualisoitua, mikä helpottaa niiden omaksumista. Muuttuvat osat tai luvut voidaan esittää kätevästi liikkuvan kuvan avulla, ja animaatiossa voi olla lisäksi hahmo tai kertoja havainnollistamassa asiasisältöä. Näin asiasisällöstä saadaan saavutettavaa.

Showreel

Logoanimaatiot

Suunnittelemme yrityksellesi mieleenpainuvan ja brändisi mukaisen logoanimaation, jolla erotut kilpailijoistasi. Logoanimaatiolle löytyy useita käyttökohteita, kuten esimerkiksi videotuotannot, erilaiset digitaaliset alustat, some- ja header-videot sekä perinteiset televisiomainokset.

Tarinalliset brändianimaatiot

Tarinalliset brändianimaatiot ovat visuaalisesti rikkaita ja herättävät katsojissaan tunteita. Tarinallisten brändianimaatioiden avulla voit kertoa yrityksesi tuotteista tai palveluista hyvinkin laajasti antaen samalla katsojalle mahdollisuuden samaistua animaation tarinaan. Tarinallinen brändianimaatio on myös helppo yhdistää juhlapäivän tai muun tapahtuman, kuten esimerkiksi Black Fridayn ja joulun ajan markkinointiin.

Infografiikka-animaatiot

Haastava infografiikka on helpommin ymmärrettävissä animoituna. Kertaalleen luodun infografiikka-animaation lukuja ja dataa on helppo ja edullinen päivittää tarpeen niin vaatiessa, mikä tekee animaatiosta kustannustehokkaan.

Palvelun tai tuotteen esittelyanimaatio

Uusi tai kehitteillä oleva palvelu tai tuote on mahdollista esitellä animaation avulla. Monimutkaiset ja vaikeasti ymmärrettävät palvelut tai palveluprosessit saadaan avattua tiiviissä muodossa sidosryhmille tai potentiaalisille asiakkaille. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta käyttötarkoituksesta on ohjelmiston toiminnan esittely.

Pyydä tarjous

Onko aika ottaa animaatiot osaksi viestintää?

Jätä tarjouspyyntö lomakkeen kautta. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä kolmen arkivuorokauden sisällä. Tarjousprosessi etenee yleensä niin, että aluksi järjestetään etätapaaminen tai puhelinkeskustelu, jossa selvitetään tarpeitasi hieman tarkemmin. Tämän selvityksen pohjalta me luomme ja lähetämme tarjouksemme, ja samalla sovitaan uusi tapaaminen, jossa tarjouksen sisältö käydään yhdessä läpi.

Hyvä animaatio istuu asiakkaan brändiin

Animaatioprojekti käynnistyy kick off -palaverilla, joka voidaan tarvittaessa järjestää myös etätapaamisena. Kick off -palaverissa kartoitetaan animaation käyttötarkoitus sekä tavoitteet, jonka pohjalta määritellään animaation kesto, kuvakoko, formaatit, tyyli ja äänimaailma.

Esituotantovaiheessa ohjaaja kirjoittaa käsikirjoituksen ja kuvalistan tai kuvakäsikirjoituksen. Tämän jälkeen graafikko suunnittelee vedoksia animaation lopullisesta tyylistä ja hahmoista käyttäen apunaan asiakasyrityksen graafista ohjeistusta. Esituotannossa syntyvät ehdotukset lähetetään asiakkaan kommentoitaviksi. Asiakkaan palautteen pohjalta suunnitelmiin tehdään tarvittaessa muutoksia. Kun asiakas on hyväksynyt suunnitelmat, varsinainen animointi voi alkaa.

Animaation liikekieli rakennetaan tukemaan viestiä. Suurilla liikkeillä ja pienillä yksityiskohdilla animaatiosta saadaan elävä ja realistinen. Kun animaation kuvapuoli on valmis, äänitetään sille vielä spiikki, joka sopii animaation rytmiin. Spiikki äänitetään käsikirjoitukseen suunnitellun kertojaäänen pohjalta. Animaation äänimaailmaa voidaan täydentää lisäksi musiikilla sekä erilaisilla äänitehosteilla.

Toimitamme asiakkaalle valmiista animaatiosta tiedostopaketin, joka sisältää alussa sovittujen formaattien kanssa yhteensopivat tiedostot. Säilytämme animaation työtiedostot arkistoissamme, mikäli animaatiolle ilmenee tulevaisuudessa tarvetta päivitykselle tai muokkaukselle uuteen käyttötarkoitukseen.