Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Laura
Kategoriassa Markkinointi / Visuaalinen suunnittelu /

Erotu eduksesi printtimediassa

Julkaistu:

Kesäinen tervehdys printtimarkkinoinnin puolelta!

Printtimateriaalien tarve vaihtelee yrityskohtaisesti, mutta suurimmalla osalla on edelleen käytössä ainakin joitakin markkinoinnin työkaluja printtipuolelta. Painetussa sanassa on yhä oma viehätyksensä. Painettua julkaisua voi koskea ja selata käsissään, mikä edelleen koetaan miellyttävänä ominaisuutena lukukokemuksessa. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että paperille painetun tekstin lukeminen vaatii vähemmän kognitiivista ponnistusta verrattuna näytöltä lukemiseen, mikä tekee tekstin ymmärtämisestä helpompaa ja asiat jäävät paremmin muistiin [1]. Printtimarkkinoinnissa on digitaalisen median aikakaudella edelleen käsin tuntuvaa potentiaalia, jota ei kannata jättää hyödyntämättä!

Hyvissä markkinoinnin printtimateriaaleissa toistuu yrityksen brändille ominaiset fontit, värit ja teema. Laatu on ehdoton avaintekijä printtimateriaaleissa, sillä huonolaatuinen esite tai flaijeri voi pahimmassa tapauksessa antaa potentiaaliselle asiakkaalle mielikuvan, että myös yrityksen tuotteet ja palvelut ovat huonolaatuisia. Printtimateriaaleja suunniteltaessa tärkeimpiä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ovat:

Laadukkaat kuvat

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten niihin kannattaa panostaa erityisellä huolella. Jos saatavilla ei ole hyvälaatuisia kuvia, on syytä budjetin mukaan valita joko ilmaisen tai maksullisen kuvapankin kuvia tai harkita ammattivalokuvaajan palkkaamista kuvia ottamaan. Kun sopivat kuvat on hankittu, niin ne tulee muuntaa painokelpoisiksi. Painokelpoinen kuva tarkoittaa sitä, että kuvan resoluutio, eli kuvatarkkuus, on vähintään 180 dpi tai enintään 300 dpi ja että kuvan väritilana on CMYK. Kun nämä asetukset ovat oikein, kuvat ovat painettuna tarkkoja ja värit toistuvat niin kuin kuuluukin.

Kontrasti

Kontrastilla painotetaan haluttuja asioita ja se kuuluu olennaisena osana julkaisun suunnitteluun. Kontrasti tekee julkaisusta mielenkiintoisen ja auttaa myös luettavuutta. Tekstin ja sen taustavärin välillä tulee olla kontrastia, jotta teksti on luettavaa. Kontrasti otsikoiden ja leipätekstin kokojen välillä antaa julkaisulle ryhdikkyyttä. Kuvissa kontrastia voi tuoda esiin laittamalla tärkeimmät kuvat isokokoisiksi, ja vähemmän tärkeät kuvat vastaavasti pienikokoisiksi.

Kontrastilla voi siis tuoda mielenkiintoisuutta julkaisuun monellakin tapaa, sitä voi käyttää muun muassa fonteissa, muodoissa ja koossa.

Tekstisisältö, fontit ja tekstin jaottelu

Tekstisisällön tulee puhua brändin äänellä ja kertoa asiat ytimekkäästi ja selkeästi. Se, mikä on sopiva määrä tekstiä, vaihtelee julkaisukohtaisesti. Esimerkiksi pienissä julkaisuissa, kuten flaijereissa ja leafleteissa sekä julkisilla paikoilla näkyvässä markkinoinnissa, kuten julisteissa, kannattaa panostaa etupäässä visuaaliseen mielenkiintoisuuteen. Tekstimuodossa kannattaa esittää vain olennaisimmat asiat, kuten mistä voi etsiä lisätietoa aiheesta. Printtijulkaisuiden tekstisisältöä suunniteltaessa kannattaa välttää ammattislangin ja vaikeasti ymmärrettävien sanojen käyttöä, jotta teksti olisi helppolukuista. Jaottele tekstit johdonmukaisesti otsikoiden kera.

Valittuun fonttikokoon vaikuttaa usein eniten julkaisun koko ja se, kuinka paljon siihen halutaan tekstiä. Pienin suositeltu fonttikoko leipätekstiin on 8pt, mutta tämä kuitenkin edellyttää, että käytetty fontti on selkeälinjainen. Jos sivulla on runsaasti tilaa tekstille, on hyvä koko leipätekstille 10pt-12pt. Leipätekstin luettavuuden kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota myös riviväleihin, sillä liian tiiviisti pakattua tekstiä on hankala lukea.

Jos julkaisu on laaja, kannattaa siihen lisätä sisällysluettelo eri aiheiden löytämisen helpottamiseksi.

Muu sisältö ja sen sijoittelu

Yksi tärkeimmistä elementeistä julkaisussa on yrityksen logo, joten sille kannattaa valita näkyvä paikka. Hyvä paikka logolle on esimerkiksi julkaisun vasen yläkulma, sillä se on ensimmäinen paikka mihin silmä luontaisesti kiinnittyy. Jos julkaisussa on useita sivuja, logo voidaan tuoda vielä sisäsivujen alareunaan pienenä toistuvana elementtinä.

Kuvat kannattaa laittaa niitä koskevien aiheiden läheisyyteen. Joskus on hyvä myös lisätä kuvateksti kuvan alle. Monimutkaisten asioiden selittämiseen voi käyttää visuaalisia apukeinoja, kuten grafiikoita ja valokuvia.

Yhteystiedoilla saadaan lukija aktivoitumaan toimintaan. Puhelinnumeron, osoitteen, sähköpostin ja nettisivujen lisäksi voidaan listata myös yrityksen sosiaalisen median sivut.

Yhdenmukaisuus

Visuaalisen linjan yhdenmukaisuus julkaisukohtaisesti, ja koko markkinointimateriaalin läpi digistä printtiin on tärkeää. Tämä vahvistaa brändin tunnettuutta ja antaa vakaan kuvan yrityksestä.

Nykyään useissa digipainoissa on tarjolla hyvin kattava valikoima erilaisia materiaaleja ja painotuotteiden jälkikäsittelymahdollisuuksia, joilla voidaan korostaa yrityksen brändiä. Mielikuvitusta siis saa, ja kannattaakin käyttää oman yrityksen printtimateriaaleja suunniteltaessa. Erilaisista mahdollisuuksista kannattaa tiedustella suoraan painoista. Muun muassa paperin valinnalla voi olla suuri vaikutus lukukokemukseen, joten näihin pieneltä tuntuviin yksityiskohtiin kannattaa kiinnittää huomiota vaikutuksen tekevän ja mieleenpainuvan printtimarkkinoinnin aikaansaamiseksi!

[1] https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2015/09/16/paper-vs-digital/#72921c3633c3

Uusimmat blogit