Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Essi Kostet
Kategoriassa Harjoittelu /

Medianomiopiskelijan harjoittelu mainostoimistossa – luottamusta ja näkyvää jälkeä

Julkaistu:

Harjoittelun eteneminen

Mainostoimiston maailma oli minulle vielä ennen työharjoittelun alkua tuntematon. Tästä syystä aloitin harjoitteluni ilman sen erikoisempia odotuksia. Viiden kuukauden aikana olen päässyt kokemaan mainostoimiston arjen kautta minkälaista juuri graafikon työ voi olla. Medianomin opinnoissa käydään läpi laajasti visuaalisuuden eri osa-alueita, ja harjoittelussa parasta onkin ollut se, että on päässyt keskittymään juuri omaan osaamisalueeseensa.

Tuntuu, että alusta alkaen osaamistani ei ole Lumalla epäilty ollenkaan. Sain nopeasti huomata, että harjoittelijoille luotetaan kaikenlaisia työtehtäviä, mikä on tärkeää yhteenkuuluvuuden ja oppimisen puolesta. Työmäärä ja vastuu on lisääntynyt harjoittelun aikana luontevasti ja sitä myötä myös harjoitteluajan palkka on kasvanut. Töitä on saanut kuitenkin tehdä rauhallisin mielin, koska jokainen asiakastyö on käynyt AD:n tarkistuksen läpi ennen toimitusta asiakkaalle.

Työskentelyn ohella olen lisäksi saanut runsaasti ohjausta ja palautetta erikseen jokaisen työtehtävän kohdalla. Työtehtävien alussa annettu ohjaus on auttanut suuntaamaan tekemisen oikealle tielle ja työn aikana sekä lopussa saatu palaute on ollut apuna työn kehityksessä. Omia töitä on mahdoton katsoa toisen ihmisen silmin, minkä vuoksi uskon, että palaute on tärkeää kokeneemmallekin tekijälle.

Harjoittelun hyödyt

Isoimpina oppeina käteeni ovat varmastikin jääneet web-layoutien suunnitteluun liittyvät niksit ja säännöt, painoaineistojen luonti sekä erilaiset projektinhallintataidot. Uutena työskentelyäni on ohjannut Luman oma funktionaalinen design sekä mainostoimiston tehokas työskentelytahti. Koska töitä on ollut runsaasti, monet asiat, joita en alussa hallinnut, ovat muotoutuneet työskentelyä helpottaviksi rutiineiksi. Nyt monenmoiset logopaketit, ohjeistot ja dokumenttipohjat kasanneena työskentely etenee alkukankeuteen verraten helposti.

Opintojen aikana saattaa olla hankalaa hahmottaa, minkälaista työelämä voi oikeasti olla. Harjoittelujakso on auttanut selkeyttämään omia ajatuksia työelämään liittyen. Olen saanut tärkeitä vinkkejä työskentelyn helpottamiseksi ja samaan aikaan kokonaisuuksien hahmottaminen on selkeytynyt huomattavasti, koska mainostoimistolla työskentely on isolta osin projektityöskentelyä. Projektityöskentely mahdollistaa myös sen, että oman työn kehittymisen ja kasvamisen pääsee näkemään pienestä ideasta aina viimeisteltyyn lopputulokseen asti.

Tiimityöskentelyn voima

Ennen harjoittelujakson alkua mietitytti vaihdos pääasiassa yksin työskentelystä tiiviiseen ryhmätyöskentelyyn. Koulussa vastuu omista töistä on kuitenkin lähinnä sinulla itselläsi, kun taas mainostoimistolla jokainen projekti kasataan yhdessä. Asiakkaalle toimitettu lopullinen työ koostuu kaikkien yhteistyön tuloksesta. Tämä mainostoimistossa tapahtuva yhteistyö on ollut kuitenkin tärkeässä roolissa myös oman oppimiseni kannalta. Yhteisen työskentelyn kautta olen päässyt näkemään tarkemmin eri suunnittelun ja toteutuksen vaiheita, jotka ovat tarpeellisia koko projektin kannalta.

Muiden työskentelyä seuratessa on saanut myös nähdä laajemmin, mitä kaikkea markkinointiin oikeasti kuuluu. Samaan aikaan oma rooli ja osaaminen on alkanut tuntua tärkeältä. Projekteja tehdessä on huomannut uudella tavalla sen, kuinka merkittävä jokaisen osa työssä on. Sitä on oppinut arvostamaan, ei ainoastaan toisten antamaa työpanosta, mutta myös omaa osaamistaan.

Harjoittelu on opettanut, vaatinut ja antanut paljon

Työpaikalle sopeutuminen ei ole mielestäni itsestäänselvyys, ja saankin kiittää Luman porukkaa siitä, että minut on otettu avoimin sylin vastaan. Työkavereilta saatu palaute on tuonut selkeyttä ja tietynlaista varmuutta omaan tekemiseen, jonka koen itselleni erityisen tärkeäksi. Vaikka opittavaa olisi loputtomasti, tuntuu että viiden kuukauden aikana on saanut hirvittävästi uutta tietoa ja taitoa, mikä tulee myös tulevaisuudessa hyvään käyttöön.

Vaikka aloitin harjoittelun ilman erikoisempia odotuksia, harjoittelu Lumalla on ollut kuitenkin samaan aikaan juuri sitä, mitä alusta asti toivoinkin ja vielä enemmän. Se, että oma jälki on näkyvillä ja saavutettavissa on harjoittelun aikana tuntunut erityisen hyvältä. Se taas kertoo ehkä tietynlaisesta ylpeydestä omaa työtään kohtaan. Luova työ on omalla tavallaan haasteellista ja mielestäni onkin tärkeää kokea tekemänsä työ merkitykselliseksi!

Uusimmat blogit