Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Anna-Kaisa Parviainen
Kategoriassa Oppaat / WordPress /

Nettisivuista kaikki hyöty irti

Julkaistu:

Yritykselläsi on nettisivut, mutta oletko koskaan pohtinut niiden perimmäistä käyttötarkoitusta? Sivustoa tehdessä ei ole välttämättä mietitty, mitä käyttötarkoitusta ne palvelevat. Nykyaikainen sivusto vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Monesti tämä kuitenkin unohtuu, jolloin vastaan tulee sivuja edelliseltä vuosikymmeneltä niin tekniikaltaan, sisällöltään kuin ajankohtaisuudeltaankin. Vuosien saatossa asiakasvirtasi on ehtynyt. Nettisivut ovat osa brändiäsi ja kuvaa, joka asiakkaalle yrityksestäsi syntyy. Ensivaikutelma sivustosta muodostuu hyvin nopeasti, jonka aikana kävijä arvioi yrityksen luotettavuutta sekä näkee, mistä yrityksessä oikein on kysymys. Jos yrityksen viestintä mukaan luettuna nettisivut ei ole tarkoituksenmukaista, saattavat asiakkaat helposti tutustua kilpailijasi palveluihin edes harkitsematta yrityksesi palveluiden käyttämistä.

Päivitetty sivusto on toimiva

Kun luodaan uusia nettisivuja tai päivitetään vanhoja, on syytä olla tarkka näkemys ja suunnitelma sivuston käyttötarkoituksesta ja siitä, mitä sivustolla pyritään saavuttamaan. Sivusto, joka ei palvele asiakasta, ei myöskään ole kiinnostava, eikä näin ollen tuota haluttua tulosta. Kannattaakin miettiä, halutaanko nettisivut esittelemään yrityksen brändiä, tuotemerkkiä tai yhtä tiettyä tuotetta, vai onko tarkoituksena ylläpitää verkkokauppaa. Joskus myös brändin kannalta on tärkeää, ettei nojata pelkkään statistiikkaan, vaan avataan sitä tarinallisuudella. Toimivat nettisivut antavat joka tapauksessa vastauksia asiakkaan kysymyksiin – jopa niihin, jotka eivät ole vielä syntyneet.

Nettisivut ovat jatkuva projekti, johon on sitouduttava. Hyviä nettisivuja kehitetään alati, sillä oman onnensa nojaan jätetty sivusto vanhenee nopeasti. Muutos voi olla sisällön päivittämistä, pientä ilmeen piristämistä tai kokonaan uudenlainen sivusto. Tärkeintä on pitää sivuston tekniikka (julkaisujärjestelmä, teema sekä liitännäiset) päivitettyinä, sillä päivitetty tekniikka takaa sivuston turvallisuuden ja toimivuuden. Vanhentuneessa tekniikassa on haavoittuvaisuuksia, joiden avulla ulkopuolinen taho voi lisätä sivustolle ylimääräistä, haitallista koodia. Turvallisuutta jopa tärkeämpänä asiana on eri liitännäisten ja WordPress-versioiden ristiriidat, jolloin osia sivustosta tai pahimmillaan koko sivusto voi kaatua. Jotkin lisäosat voidaan asettaa päivittymään automaattisesti, mutta tästä huolimatta päivityksiä kannattaa valvoa.

Yhä useampi sivukävijä käyttää mobiililaitetta nettisivujen selaamiseen ja verkkokaupoissa asioimiseen. Tämän vuoksi sivuston tulee olla responsiivinen, eli älypuhelimille, tableteille ja pöytätietokoneille mukautuva. Käytännössä tämä tarkoittaa sivupohjan, kuvien, elementtien ja fonttikoon mukautumista erikokoisiin näyttöihin. Responsiivisuus kaikille laitteille onkin erittäin tärkeä osa käyttäjäkokemusta. Skaalautumatonta sivustoa on vaikea käyttää, mikä vaikuttaa negatiivisesti konversiotasoon (tavoite, johon sivuilla pyritään). Se vaikuttaa myös negatiivisesti Google-hakutuloksen sijoitukseen. Responsiivinen nettisivu palvelee sekä käyttäjää että ylläpitäjää, sillä sivustosta on vain yksi eri laitteisiin mukautuva versio.

Sisältöä on syytä kehittää jatkuvasti

Vaikka nettisivuja uusitaan sykleissä, ei tule unohtaa sivuston jatkuvaa kehitystä. Käyttäjän kannalta sivuston helppo käytettävyys ja halutun informaation löytäminen ovat avaintekijöitä asiakkaan positiiviseen ostopäätökseen vaikuttamisessa. Hyvä nyrkkisääntö on, että lukija löytää etsimänsä enintään kolmella klikkauksella. On siis kannattavaa analysoida, mikä sivustolla toimii ja mikä ei. Tämä selviää muun muassa vertaamalla sekä sivuston kuukausittaisen liikenteen määrää että yksittäisten sivujen katselukertoja. Sivustolle voidaan rakentaa erilaisia call-to-action-toimintoja (toimintokehote) ohjaamaan käyttäjän navigointia tai ostopolkua. Kaikista käyttäjän tekemistä toimenpiteistä sivustolla voidaan tallentaa dataa analysoitavaksi ja sitä kautta nettisivun kehitystyön tueksi.

Aika, jonka vierailijat viettävät sivustolla, kertoo, kuinka käyttäjäystävälliset ja sisällöltään toimivat nettisivut ovat. Elävä ja interaktiivinen sivusto jättää muistijäljen sekä pidentää sivustolla vierailun aikaa. Kun käyttäjälle jää hyvä kokemus, hän palaa sivustolle uudelleenkin. Sisältöä, joka ei tuota toivottuja tuloksia, kannattaa puolestaan kehittää. Jos et tiedä, kuinka kehittää sivustoa, voit aloittaa ideoinnin tekemällä kilpailija-analyysin menestyneimmistä alan yrityksistä. Kilpailevan yrityksen viestinnän osia ei kuitenkaan kannata kopioida, vaan hyödyntää analysoinnista saatua dataa oman yrityksen erottumiseen sekä kilpailuedun luomiseen.

Nettisivujen tekniikan lisäksi on tärkeä pitää sivuston sisältö jatkuvasti ajankohtaisena, sillä tuore sisältö on mielenkiintoista ja vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Optimointi parantaa sivuston löydettävyyttä ja tuo uusia kävijöitä sivuille. Ajankohtaista sisältöä voi luoda muun muassa blogin, artikkeleiden tai uutisten avulla. Hyvä tahti blogin kirjoittamiseen on useammin kuin kerran viikkoon, jolloin sivuston liikenne alkaa kasvamaan.

Kohderyhmälähtöisyys sisältöjä suunniteltaessa

Kaikessa yritystoiminnassa on tunnettava asiakas. Asiakkaat voidaan jakaa kohderyhmiin ja on tärkeää, että tietylle kohderyhmälle viestitään heille kiinnostavalla tavalla ja tuotteilla. Oikein personoidun sisällön avulla asiakaskokemus ja konversio (kävijöiden toiminnalle asetetun liiketoiminnallisen tavoitteen toteutuma) paranevat, kun jokaisen asiakkaan ostopolku ja -motiivi huomioidaan. Kohderyhmien luomiseen voit käyttää apuna liiketoimintasuunnitelmaa tai sen rakennusmallia. Voit myös tutkia samankaltaisten tuotteiden tai palveluiden käyttäjiä tai turvautua ammattilaisen apuun. Aloittavaa yrittäjää opastetaan myös paikkakunnan uusyrityskeskuksessa sekä TE-toimistossa.

Asiakkaan näkökulma kannattaa muistaa nettisivujen sisältöä luodessa. Usein tuotteista tai palveluista saatavat hyödyt kiinnostavat asiakkaita enemmän kuin ominaisuudet, joten erilaiset arvostelut, testit ja aiheeseen liittyvät artikkelit tuovat kiinnostavaa lisätietoa. Tässäkin tapauksessa ehdotettu sisältö on tiettyyn hyödykkeeseen liittyvää ja näin asiakkaalle räätälöityä. Kohdennettua sisältöä voi myös luoda erilaisten mainoksien, uutiskirjeiden ja blogien avulla. Jos lähetät saman viestin useille eri kohderyhmille, ei viestin sisältö palvele ketään. Uusien asiakkaiden houkuttelemisen sijasta voit menettää vanhatkin asiakkaasi.

Nettisivut ovat yrityksen yksi tärkeimmistä markkinointikanavista, joihin kannattaa panostaa jatkuvasti. Pelkästään hyvät nettisivut eivät ole avain liikennevirtaan, vaan sivustoa on tärkeä markkinoida. Hyviä markkinointikeinoja ovat hakukoneoptimoinnin lisäksi esimerkiksi klikkimainonta ja sisältömarkkinointi eri sosiaalisen median kanavissa, uutiskirjeet sekä digimarkkinointi.

Näillä helpoilla vinkeillä pääset alkuun toimivien nettisivujen rakentamisessa:

Yksinkertaiset vinkit toimiviin nettisivuihin

  • Pidä nettisivujen sivurakenne yksinkertaisena, jotta käyttäjä löytäisi etsimänsä tiedon enintään kolmella klikkauksella.
  • Tee sivustostasi responsiivinen ja käyttäjäystävällinen.
  • Vastaa asiakkaan kysymyksiin ja ratkaise ongelmia.
  • Muista kohderyhmälähtöisyys sisältöjä luodessa.
  • Päivitä nettisivuja ja luo uutta sisältöä tasaisesti.

Jos tuntuu, että oma aika ei riitä näihin toimenpiteisiin, niin ota yhteyttä meihin ja tehdään yhdessä suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan.

Uusimmat blogit