Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Titta
Kategoriassa Printtituotteet /

Painotuotteiden ympäristömerkit ja -sertifikaatit

Julkaistu:

Kuuluuko ympäristöstä huolehtiminen yrityksesi arvomaailmaan?

Jos tarvitset toiminnassasi erilaisia painotuotteita, kuten esimerkiksi esitteitä, julisteita, käyntikortteja ja roll-upeja, mutta mietit niiden vaikutusta ympäristöön, hätä ei ole tämän näköinen. Useilla painotaloilla on valikoimissaan myös ympäristöystävällisempiä materiaalivaihtoehtoja. Painotalojen ja painotuotteiden on mahdollista ansaita erilaisia ympäristömerkkejä ja -sertifikaatteja. Näitä sertifikaatteja ovat esimerkiksi Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Avainlippu, PEFC- ja FSC-merkit.

Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki on Pohjoismaissa käytetty virallinen ympäristömerkki. Joutsenmerkki on Suomessa ympäristömerkeistä tunnetuin, jonka tunnistaa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta.

Joutsenmerkki kertoo sillä merkityn tuotteen tai palvelun noudattavan sille asetettuja ympäristökriteereitä. Merkin voivat saada sekä painotalot että painotuotteet, ja vain Joutsenmerkitty paino voi tarjota Joutsenmerkittyjä tuotteita. Jotta Joutsenmerkki voidaan myöntää painotalolle, tulee painon toiminnan täyttää vaatimukset, jotka koskevat muun muassa paperin ja käytettävien kemikaalien laatua sekä painon päästöjen ja jätteiden määrää. Lisäksi painotalon tuotteiden on oltava kierrätettäviä.

Joutsenmerkityn painotuotteen paperista vähintään 90 %:n tulee täyttää painopapereita koskevat ympäristömerkkivaatimukset. Painotuote tai sen pakkaus ei saa myöskään sisältää PVC:tä.

Joutsenmerkin saamisen vaatimukset ovat tiukat, mutta sen saanut yritys voi käyttää sitä erottuakseen edukseen palveluiden ja tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa.

EU-ympäristömerkki eli kukkamerkki

EU-ympäristömerkissä on samat periaatteet kuin Joutsenmerkissäkin. Tuotteen tai palvelun tulee täyttää tiukkoja ympäristökriteerejä, jotka koskevat aiheutuvia ympäristövaikutuksia, tuotteen käytettävyyttä sekä turvallisuutta. Sekä EU-ympäristömerkki että Joutsenmerkki kertovatkin laajasti, millaisia vaikutuksia tuotteilla ja palveluilla on ympäristöön niiden koko elinkaaren aikana.

EU-ympäristömerkityn paperin tai painotuotteen valmistuksessa on käytetty kierrätyskuitua tai kestävästi hoidetusta metsästä peräisin olevaa puuta. Tuotteen valmistuksessa on lisäksi vähennetty vaarallisten ja haitallisten kemikaalien käyttöä ja päästöjä ilmaan ja veteen.

Merkki voidaan myöntää kaikissa EU-maissa. Suomessa kukkamerkkejä myöntää hakemuksesta Ympäristömerkintä Suomi Oy.

Avainlippu kertoo suomalaisesta työstä

Avainlippu-merkki voidaan myöntää suomalaiselle tuotteelle tai palvelulle. Avainmerkin käyttöoikeiden myöntämisen edellytykset tuotteelle/palvelulle ovat, että se:

  • on valmistettu ja tuotettu Suomessa.
  • työllistää Suomessa.

Avainlippu-merkin käyttöoikeudesta päättävä toimikunta ottaa huomioon myös tuotteen tai palvelun tuottamiseen vaikuttavat tekijät, ja että antaako tuote tai palvelu mielikuvan suomalaisesta alkuperästä.

Merkin käyttö edellyttää, että yritys (kuten esimerkiksi painotalo) on Suomalaisen Työn Liitto ry:n jäsen ja omaa liiton myöntämän käyttöoikeuden merkille. Muita Suomalaisen Työn Liiton merkkejä ovat Design from Finland ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit.

PEFC ja FSC – vastuullisen metsänhoidon puolesta

PEFC, eli Programme fot the Endorsement of Forest Cestification Schemes, edistää kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifioinnilla varmistetaan, että painotuotteet ja pakkausmateriaalit on valmistettu kestävästi hoidettujen metsien puusta.

PECF-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle kriteerit, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen. Suomessa PEFC-merkin käyttöoikeuksia myöntää PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifikointi ry.

Painotuotteisiin on mahdollista lisätä PEFC-merkki, kun sen painaa PEFC:n sertifioima painotalo PEFC-sertifioidulle materiaalille, kuten paperille tai kartongille.

PEFC-merkittyjä tuotteita käyttämällä yritys voi viestiä oman toimintansa vastuullisuudesta ja ympäristöarvoistaan.

FSC eli Hyvän metsänhoidon neuvosto on järjestö, joka sertifioinnin kautta edistää vastuullista metsien hoitoa ja käyttöä. Suomessa sertifiointia edistää FSC Suomi.

FSC-sertifioinnilla yrityksen on mahdollista viestiä asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen omista arvoistaan – ja että (paino)tuotteissa käytetyt puuraaka-aineet tulevat vastuullisista lähteistä.

Kaipaisiko yrityksesi näyttäviä printtituotteita? Erotu eduksesi ja esittele yrityksesi ympäristöarvoja markkinoinnissasi. Me Lumalla teemme yhteystyötä painotalojen kanssa, joilta on mahdollista saada edellä mainittujen ympäristösertifikaattien alaisia tuotteita.

Ota rohkeasti yhteyttä, kuulisimme mielellämme lisää markkinointitarpeistasi!

Uusimmat blogit