Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Niklas Säkkinen
Kategoriassa Markkinointi / Yrittäjyys /

Proaktiivinen myynti ja inbound-markkinointi tukevat toisiaan

Julkaistu:

Inbound-tarjouspyynnöt ovat markkinoinnin tuottamia ja asiakkaan aloitteesta tekemiä yhteydenottoja tai tarjouspyyntöjä. Proaktiivinen myynti on puolestaan myyjän henkilökohtainen prosessi, jossa myyjä lähestyy itse asiakasta. Proaktiivisen myynnin ja inbound-markkinoinnin yhdistämisellä saadaan myynnistä monipuolista, jolloin myynnin onnistuminen ei ole kiinni itsestä riippumattomista tekijöistä, kuten tarjouspyyntöjen määrästä. Kun asiakkaita lähestytään itse, voi hit rate eli voitettujen myyntien osuus ymmärrettävästi laskea. Samalla tarjousten määrä kuitenkin moninkertaistuu, jolloin kokonaismyynti kasvaa. Myyntikohtaamisten määrän lisääntymisellä on myös toinenkin etu: se kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja voi sitä kautta nostaa inboundin määrää – win-win.

Ostokäyttäytymisen muuttuminen muuntaa myyntiä

Ostokäyttäytymisen muuttuessa on myynnin seurattava mukana. Nykyään, modernissa maailmassa, kun ostajalla on rajattomat tiedonlähteet ja ostajan medialukutaito on korkealla tasolla, täytyy myynnin vastata näitä odotuksia. Ikivanhasta fraasista “asiakas on aina oikeassa” on hyvä muistaa sen pohjalla piilevä totuus, vaikka aina ei siltä myyntitilanteissa tuntuisikaan. Ostokäyttäytymisen muuttuminen on toisaalta vaikuttanut myynnin kehittymiseen läpinäkyvämmäksi ja asiakaslähtöisemmäksi, mikä on hyvä asia, etenkin ostajalle. Proaktiivisessa myynnissä tämä näkyy esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa jo tarjousvaiheessa kuulla ideoita ymmärtääkseen paremmin, mitä on ostamassa. Vaikka tällaisessa tilanteessa joudutaan käyttämään tuotannon resursseja, on asiakkaan toiveisiin syytä reagoida. Hyvä myyjä onkin ratkaisukeskeinen ja kuuntelee asiakasta, jolloin asiakas saa itselleen sopivat parhaat ratkaisut.

Kasvu vaatii myynnin monipuolistamista

Kun yrityksen kokoa halutaan kasvattaa, on myynti tärkeässä roolissa. Kasvun aikaansaamiseksi kontaktointia on lisättävä suunnitelmallisesti. Pyörää ei kannata yrittää keksiä uudestaan, vaan tehokkain tapa uusasiakashankinnassa people-to-people-liiketoiminnassa on puhelimella soittaminen. Jotta kontaktointi olisi tehokasta, kannattaa soittolistan kasaamiseen nähdä hieman vaivaa. Tässä kohtaa voit oivaltaa iloisesti, että sinulla on hieno mahdollisuus valita kontaktointiin ihanneasiakkaasi. Kun uusasiakashankintaa lähdetään lopulta tekemään proaktiivisesti, niin tärkeimpinä seikkoina siinä korostuu selkeys ja yhteydenoton viesti sekä erityisesti se, mitä lisäarvoa voit tuottaa asiakkaalle. Parhaimmillaan proaktiivinen myynti on laadukasta asiakkaan palvelemista.

Esimerkkejä markkinoinnin ja myynnin yhdistämisestä

Luman omassa myyntityössä tehokkuutta on saatu yhdistämällä myyntiä ja markkinointia muun muassa LinkedIn-mainonnalla, varauskalenterilla sekä verkkosivuston työkaluilla. Varauskalenteri tekee tapaamisten sopimisesta ja myyntiin liittyvästä asiakaskokemuksesta sujuvampaa. Verkkosivuillamme on käytössä prospektointityökalu, joka tunnistaa, mistä yrityksistä sivustollamme vieraillaan. Sen kautta voidaan konkreettisesti nähdä, kuinka paljon markkinoinnilla saadaan tuotettua relevantteja sivustovierailijoita. Lisäksi osana muuta digimarkkinointiamme toteutamme tasaisin väliajoin erilaisia mainoskampanjoita myynnillisestä näkökulmasta. Tärkeimpänä työkaluna meidän myynnissä on kuitenkin aito halu kuunnella ja auttaa asiakasta!

Apua markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen?

Haluatko keskustella, miten voisimme markkinoinnin ja myynnin yhteistyöllä tehostaa teidän myyntiänne? Varaa aika tapaamiseen kanssani tämän linkin kautta.

Uusimmat blogit