Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Anna-Kaisa Parviainen
Kategoriassa Saavutettavuus / Verkkokauppa / WordPress /

Saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiivit – Mitä ne tarkoittavat?

Julkaistu:

Saavutettavuus luo yhdenvertaisuutta digitaalisissa kanavissa. Tällä hetkellä noin 30–40 %:lla Suomen väestöstä on jokin este nettisivujen sujuvaan käyttämiseen. Tämä kattaa sekä seniorit että henkilöt, joilla on vammoja tai rajoitteita. Esimerkiksi näkörajoitteiset (kuten ikänäköiset), kuulorajoitteiset ja kognitiivisista rajoitteista sekä käsien motoriikan rajoitteista kärsivät henkilöt voivat kokea nykyisten nettisivujen käytön hankalaksi. Tulevaisuudessa näiden henkilöiden määrän odotetaan vain lisääntyvän, kun senioreiden suhteellisen määrän väestössä ennustetaan kasvavan. 

Tähän kaikkeen on kuitenkin pyritty tekemään muutosta saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiiveillä. Direktiivien tavoitteena on saada luotua jokaiselle digitaalisten tuotteiden käyttäjälle samanlainen käyttökokemus, olipa hänellä sitten millainen rajoite tahansa.

Saavutettavuusdirektiivi ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Saavutettavavuusdirektiivi annettiin alun perin vuonna 2016. Vuonna 2019 tuli voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, minkä vaikutuspiiri koskee vain julkista sektoria. Laki kattaa julkisen sektorin verkkosivustot ja mobiilipalvelut, mutta myös vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivat julkiset yritykset. Tämä laki koskee myös finanssialan toimijoita sekä järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Lain pohjana toimii World Wide Web Consortiumin laatima Verkkosisällön saavutettavuusohjeistus WCAG 2.1, ja lain mukaan saavutettavuuden aiemmin mainituissa palveluissa tulee yltää AA-taso. Saavutettavuustasoja on yhteensä kolme: A, AA ja AAA. WCAG 2.1 koostuu saavutettavuutta mittaavista teknisistä onnistumiskriteereistä, jotka saavutettavien nettisivujen tulee läpäistä. Valtiot saavat tiukentaa tarvittaessa onnistumiskriteereitä, jotka palveluiden tulee saavuttaa.

Esteettömyysdirektiivi tulee – Mikä se on?

Saavutettavuusdirektiiviä ei kuitenkaan ole koettu vielä tarpeeksi riittäväksi, minkä vuoksi digitaalisten tuotteiden ja palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi on asetettu esteettömyysdirektiivi (European Accessibility Act, direktiivi 2019/882). Direktiivin tarkoituksena onkin laajentaa saavutettavuusdirektiivin vaikutuspiiriä. 

Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan kesäkuussa 2019 ja kesäkuuhun 2022 mennessä kaikkien EU-maiden tulee olla omaksunut tämä direktiivi lakeihinsa. Laissa on 3 vuoden siirtymäaika, joten lakia tulee noudattaa kesäkuuhun 2025 mennessä. Tämä laki tulee koskemaan julkisen sektorin lisäksi myös yksityisen sektorin toimijoita. Esteettömyysdirektiivi myös vahvistaa julkiselle sektorille osoitettuja vaatimuksia verkkosivuihin ja mobiilisovelluksiin liittyen.

Esteettömyysdirektiivin tarkoituksena on siis laajentaa aikaisemman saavutettavuusdirektiivin vaikutusaluetta, mutta esteettömyysdirektiivi ei kuitenkaan koske sellaisten tuotteiden ja palveluiden toimijoita, joissa työskentelee alle 10 henkilöä ja joiden liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Mihin esteettömyysdirektiivi vaikuttaa?

Siinä missä aiemmin saavutettavuus on koskenut vain julkisen sektorin toimijoiden verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia, tulee nyt myös yksityisen sektorin fyysisten tuotteiden ja muiden sähköisten palveluiden sekä tuotteiden olla saavutettavia. Direktiivi yltää muun muassa yksityisen sektorin verkkokauppoihin. 

Tuotteet ja palvelut, joita esteettömyysdirektiivi tulee koskemaan ovat:

 • matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit
 • pankkiautomaatit
 • maksupäätepalvelut
 • tietokoneet ja älylaitteet sekä näiden käyttöjärjestelmät
 • puhelimet ja televisiot
 • pankkipalvelut
 • sähköiset kirjat, sähköisten kirjojen lukulaitteet ja sähköisten kirjojen myynti- sekä jakelualustat
 • verkkokaupat
 • audiovisuaaliset mediapalvelut
 • hätäviestintäpalvelut
 • kuljetuspalvelut, mukaan lukien metro-, rautatie-, raitiovaunu- ja linja-autoliikenne

On hyvä huomioida, että esteettömyysdirektiiviä koskevan lain määrittely on vielä kesken. Näin ollen Suomen lainsäädännön myötä voi tulla tarkennuksia ja tiukennuksia siihen, miten esteettömyys tuotteissa ja palveluissa tulee varmistaa. Myös siihen, keitä toimijoita laki koskee ja millä aikataululla, voi vielä tulla muutoksia.

Saavutettavat verkkosivut?

Vaikka esteettömyysdirektiivi ja sen mukanaan tuoma laki eivät ole vielä astuneet voimaan, on kuitenkin hyvä varautua tulevaan jo nyt tekemällä verkkosivuistaan saavutettavat. Laita meille viestiä tarpeestasi, ja poristaan yhdessä, miten me voisimme auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Uusimmat blogit