Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Riku Määttä
Kategoriassa Sisällöntuotanto /

Sisällöntuotanto Mainostoimisto Lumalla

Julkaistu:

Sisällöntuotanto on yksi tarjoamistamme palveluista Mainostoimisto Lumalla. Terminä ”sisällöntuotanto” on kuitenkin laaja – loppuviimeinhän lähes kaikki materiaali on tuotettua sisältöä. Tässä blogissa puhutaan kirjoitetusta tekstisisällöstä ja sen eri muodoista, joita Mainostoimisto Lumalla toteutetaan.

Nettisivujen sisällöt

Laadukkaat nettisivusisällöt ovat tärkeitä paitsi käyttäjäkokemuksen kannalta, myös yrityksen hakukonenäkyvyyden maksimoimiseksi. Sisältöjen tulee kertoa verkkosivuvierailijalle yrityksen palveluista tai tuotteista ja kannustaa häntä valitsemaan juuri kyseinen yritys. Tekstin tulee siis olla ytimekästä ja informatiivista. Samalla sisältöihin tulee osata sijoittaa myös tärkeitä hakusanoja, jotta yritys nousee paremmin esiin orgaanisissa Google-hauissa. Kaikkea ei kuitenkaan ole välttämätöntä uhrata SEO:n alttarille, ja Lumalla halutaankin pitää huoli myös tekstin luontaisesta soljuvuudesta ja lukijaystävällisyydestä.

Nettisivujen sisällöntuotanto voi tarkoittaa projektista riippuen eri asioita. Mikäli kyseessä on esimerkiksi vanhojen nettisivujen päivitys ja sisällöt ovat jo pääpiirteittäin olemassa, riittää toimenpiteeksi yleensä sisältöjen oikoluku ja kirkastaminen. Tämä tarkoittaa, että Luman sisällöntuottaja lukee sisällöt lävitse samalla, kun ne syötetään uusille nettisivuille ja korjaa mahdolliset kielioppivirheet. Tarvittaessa epäselvää viestiä kirkastetaan ja sen luettavuutta parannetaan.

Mikäli sisältöjä ei ennestään ole olemassa, tai sitä on kovin suppeasti, voi Luma tuottaa kokonaan uutta sisältöä nettisivuja varten. Tällöin yleinen toimintapa on, että asiakas toimittaa meille tiivistelmän palveluistaan tai tuotteistaan, vaikkapa ihan ranskalaisin viivoin, ja Luman sisällöntuottaja kirjoittaa materiaalin pohjalta valmiit nettisivutekstit. Tiedonhankinta voidaan toteuttaa myös haastatellen, jolloin Luman sisällöntuottaja keskustelee yrityksen edustajan kanssa etänä tai kasvokkain ja tuottaa nettisivusisällöt muistiinpanojensa pohjalta.

Blogit ja ajankohtaisartikkelit

Yrityksen nettisivuilla on usein ajankohtaista-osio tai blogi, johon tuotetaan uutta sisältöä tasaisin väliajoin tai tarpeen vaatiessa. Tällainen julkaisualusta mahdollistaa uuden nettisivusisällön tuottamisen ilman, että varsinaisten alasivujen sisältöjä tarvitsee alkaa muokkaamaan. Blogit ja ajankohtaisartikkelit palvelevat nettisivujen hakukonenäkyvyyttä, sillä sisältöihin on helppo sijoittaa hakusanoja, jotka taas nostavat yrityksen näkyvyyttä orgaanisissa hakutuloksissa. SEO-hyötyjen lisäksi aktiivinen blogi tai ajankohtaista-osio antaa vierailijoille syyn palata nettisivuille aina uudestaan, tuoretta sisältöä lukemaan.

Blogiin tai ajankohtaista-osioon julkaistavat sisällöt voivat olla vaikkapa yrityksesi toiminnasta kertovia ajankohtaisaiheita, esimerkiksi avoimien ovien päivät, muutokset organisaatiorakenteessa, tai uusien työntekijöiden esittely. Teksteissä voi myös avata tarkemmin yrityksen palveluiden sisältöä tai palveluprosessia, tai ottaa yrityksenä kantaa omaan toimialaan liittyvään ja yleisessä keskustelussa pinnalla olevaan aiheeseen asiantuntijan näkökulmasta.

Blogit ja ajankohtaisartikkelit ovat usein tiukkaa asiantuntijasisältöä. Tästä huolimatta niiden sisällöntuotannon voi ulkoistaa Lumalle; tällöin sisällöntuottaja toimii ikään kuin haamukirjoittajana. Tiedonhankinta voi olla aiheesta riippuen jopa täysin omatoimista, asiakas tietysti saa tarkistaa luodun sisällön ennen sen julkaisua. Usein materiaali hankitaan kuitenkin jälleen joko yrityksen henkilöstöä haastatellen tai heidän toimittamiensa tiivistelmien pohjalta. Luman tuottama blogi- ja asiantuntija-artikkelisisältö antaa täten äänen yrityksen asiantuntijuudelle, pitäen huolen tekstin laadukkuudesta ja luettavuudesta.

Caset

Caseissa yritys voi esitellä omia tuotteitaan ja palveluitaan asiakaskokemuksien kautta tai viimeaikaisia toteutettuja projekteja läpi käymällä. Case-sisältö tuo konkretiaa yrityksen palvelukuvauksiin, kun potentiaaliset asiakkaat saavat tutustua tarkemmin yrityksen toimintamalleihin, nähdä esimerkkejä työn jäljestä, ja kuulla aikaisempien asiakkaiden palautetta yrityksestä.

Mainostoimisto Luma voi toimia kumppanina laadukkaiden case-sisältöjen luomisessa. Yritys voi esimerkiksi pyytää sopivilta asiakkailtaan suostumusta caseen ja toimittaa näiden yhteystiedot Lumalle. Luman sisällöntuottaja ottaa asiakkaisiin tai asiakasyrityksiin yhteyttä, haastattelee heitä ja pyytää palautteet. Lopuksi sisällöt koostetaan laadukkaasti ammattimaisen casen muotoon.

Natiiviartikkeli osana kampanjasisältöjä

Suuret monimediakampanjat vaativat paljon erilaista sisällöntuotantoa. Eri alustoilla julkaistavat sisällöt eroavat toisistaan, mutta viestinnän punaisen langan tule pysyä kasassa. Luma voi olla yrityksen kumppanina toteuttamassa suurempiakin monimediakampanjoita tai vaihtoehtoisesti toteuttaa vain jonkin tietyn osion, esimerkiksi natiiviartikkelin.

Natiiviartikkeli on lehden printtiversiossa tai digiversiossa muiden uutisten ja juttujen lomassa julkaistava kirjoitus, joka esittelee yritystä tai sen tuotetta tai palvelua. Uutismaiseen tai lifestyle-jutun muotoon kirjoitettu natiiviartikkeli solahtaa kohdemedian uutisvirtaan luontevasti eikä välttämättä erotu räikeästi mainoksena – vaikka jutun yhteydessä maininta kaupallisesta yhteistyöstä toki aina onkin. Natiiviartikkelin avulla yritys voi lisätä tietoutta tuotteestaan tai palvelustaan ympäristössä, jossa lukijat ovat valmiina… no, lukemaan!

Natiiviartikkeleita on mahdollista julkaista suurissa valtakunnallisissa medioissa tai pienemmissä paikallisissa medioissa. Yhtä lailla julkaisualustana voi olla vaikkapa yrityksen toimialan ammatillinen lehti. Natiiviartikkelilla on siis mahdollista tavoittaa joko suurta massaa, tai spesifisti yrityksen tuotteen tai palvelun kohderyhmää. Itse artikkelin sisällön täytyy mukautua jonkin verran julkaisusta riippuen: se sisällön kärki, mikä alalla työskenteleviä kiinnostaa, ei välttämättä toimi suuren yleisön kanssa. Iltapäivälehtien alustoilla julkaistaessa kilpaillaan muiden artikkeleiden ja uutisten kanssa lukijan huomiosta, joten esimerkiksi otsikko täytyy viilata sopivan houkuttelevaan muotoon.

Natiiviartikkelin sisällöntuotannossa Luma tutustuu yritykseen ja markkinoitavana palveluun tai tuotteeseen. Tämän pohjalta määritetään jutun kärki, eli se, mikä aiheesta tekee uutisoinnin arvoisen tai muuten kiinnostavan. Sisällöntuottaja haastattelee yrityksen henkilöstöä ja kirjoittaa materiaalin pohjalta artikkelin julkaisumediaan sopivaan muotoon, tyylit ja otsikoinnit huomioiden.

Somesisällöt ja somemainoskampanjat

Laadukasta sisältöä tarvitaan myös sosiaalisen median päivityksiin ja mainoskampanjoihin. Visuaalisuus on somessa luonnollisesti tärkeässä asemassa, mutta terävä ja oivaltava copy auttaa välittämään viestin tehokkaasti. Somemainoskampanjoiden kuva- ja tekstisisällöt luodaan toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi, eli graafikko ja sisällöntuottaja työskentelevät tiiminä.

Pidemmissä kuukausimarkkinoinnin kumppanuuksissa, joissa somesisältöjä ja -mainoksia tuotetaan toistuvasti, tulevat asiakasyrityksen liiketoiminta ja palvelut Lumalle tutuksi. Tällöin sisältöä voidaan tuottaa pitkälti omatoimisestikin. Kertaluontoisissa kampanjoissa keskustelemme asiakkaan kanssa mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta ja määritämme sen pohjalta viestin ytimen.

Sisällöntuotantoa Mainostoimisto Lumalta

Edellä mainitut osa-alueet ovat yleisiä sisällöntuotannon toimia, joita Mainostoimisto Lumalla toteutetaan. Sisältöjä voidaan luonnollisesti tuottaa myös muodoissa, joita ei tässä blogissa erikseen mainittu. Mikäli sinulla tai yritykselläsi on tarvetta laadukkaalle ja ammattimaiselle sisällöntuotannolle, ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin tarpeistasi!

Uusimmat blogit