Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Anna-Kaisa Parviainen
Kategoriassa Visuaalinen suunnittelu /

Harkittu visuaalinen ilme takaa onnistuneet nettisivut

Julkaistu:

Nettisivut ovat yksi yrityksen tärkeimmistä markkinointityökaluista. Kilpailu verkossa on kovaa, joten on tärkeää, että yrityksen nettisivut jäävät asiakkaan mieleen ja antavat positiivisen kuvan yrityksestä. Nettisivujen visuaaliseen ilmeeseen kannattaakin panostaa. Mutta mitä nettisivuja suunniteltaessa kannattaa huomioida?

Tavoitteilla onnistut nettisivu-uudistuksessa

Jokainen nettisivuprojekti on uniikki kokonaisuus, jossa tulee ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet. Suunnitteluprosessin alussa on hyvä olla selkeä kuva siitä, mitä nettisivuilla halutaan saavuttaa. Voikin esimerkiksi pohtia, onko uudistuksen tarkoituksena tuoda nettisivut uudelle vuosikymmenelle, vahventaa yrityksen brändiä, lisätä myyntiä ja mahdollisesti myös tavoitella uusia kohderyhmiä, vai halutaanko yrityksen nettisivujen hakukonenäkyvyyttä parantaa. Kun tavoitteet tiedetään jo aloittaessa valmiiksi, voidaan suunnittelua lähteä viemään heti niitä kohti, jolloin lopputuloksesta tulee varmemmin onnistunut.

Yrityksen strategiasta peräisin olevien tavoitteiden lisäksi tavoitteena voi olla nettisivujen käyttökokemuksen parantaminen. Nettisivu-uudistus antaa oivan tilaisuuden kehittää sivuston toimivuutta, minkä vuoksi projektissa kannattaa huomioida nykyisistä nettisivuista asiakkailta ja työntekijöiltä saatu palaute.

Toisinaan tarve nettisivujen täysremontille lähtee suunnitelmasta uusia yritysilme kokonaan. Nettisivuprojektin yhteydessä onnistuu helposti kokonaisvaltainen yritysilmeen uusiminen, jolloin uusi ilme suunnitellaan ennen nettisivujen toteutusta. Olipa ilme vanha tai uusi, nettisivujen on aina tärkeää olla linjassa yrityksen visuaalisen ilmeen kanssa – yrityksen strategiasta puhumattakaan.

Tavoitteiden määrittely luo jo itsessään rungon nettisivuille. Kun tiedetään mitä halutaan saavuttaa, osataan jättää irrelevantti sisältö sivustolta pois ja keskittyä juuri oleellisimpaan, eli siihen mitä oikeasti halutaan kertoa. Käsitys sisällöstä ja sen laajuudesta on siis alkanut muodostua. Tämä puolestaan helpottaa sivuston ulkoasun suunnittelua.

Etusivu luo rungon nettisivujen ilmeelle

Kun tavoitteet, toiveet ja ilme ovat selvät, lähdetään nettisivuprojektissa aina ensimmäisenä suunnittelemaan etusivua. Etusivulla vieraillaan sivuston sivuista kaikista eniten. Tämän vuoksi etusivulta pitäisi löytyä oleellisimmat tiedot yrityksestä ja sen palveluista helposti ja nopeasti. Etusivun tulisi tarjota pintaraapaisu yrityksestä, mutta houkutella myös vierailija tutustumaan sivustoon syvemmin esimerkiksi CTA-nappien (call to action) avulla.

Ensivaikutelma on aina tärkein, sillä se vaikuttaa suuresti siihen kuinka luotettavan kuvan yritys antaa itsestään vierailijalle. Etusivun visuaaliseen ilmeeseen kannattaakin panostaa. Mielenkiintoinen ja kaunis sivusto saa vierailijan paitsi viettämään sivustolla enemmän aikaa, myös jäämään varmemmin vierailijan mieleen. Vaikka kävijä ei tarvitsisikaan yrityksen palveluita juuri sillä hetkellä, muistaa hän tarpeen ilmetessä yrityksen, jonka nettisivut jäivät positiivisessa valossa hänen mieleensä.

Nettisivut eivät koostu pelkästään tekstisisällöstä, vaan sivusto tulisi rakentaa tekstin, valokuvien ja graafisten elementtien harmoniseksi kokonaisuudeksi. Mitä visuaalisempi sivusto on, sitä helpommin se jää kävijöiden mieleen. Kohtuus kannattaa kuitenkin pitää mielessä, sillä tässäkin tapauksessa liika voi olla liikaa. Esimerkiksi sisältöalueita kannattaa tuoda sivustolle aina tarpeen mukaan ja toistaa niitä alasivulta toiselle, jotta sivuston ulkoasu ei ala muistuttamaan tilkkutäkkiä. Visuaalisuutta saa lisättyä sivustolle väreillä, valokuvilla ja graafisilla elementeillä. Myös tekstialueilla voi leikitellä, joskin tekstin helppo luettavuus kannattaa pitää aina mielessä.

Etusivu luo visuaalisen rungon muille sivuston sivuille. Etusivulla olevien elementtien tulisi toistua alasivulta toiselle. Näin koko sivuston ilme pysyy yhtenäisenä, eikä vierailijan tarvitse ihmetellä päätyikö hän jollekin toiselle sivustolle visuaalisen ilmeen muuttuessa kokonaan.

Kokonaisvaltainen nettisivu-uudistus vai pientä hienosäätöä?

Mistä sitten tietää, että nettisivut tulisi uudistaa kokonaan? Modernin ilmeen pitämiseksi nettisivuja kannattaisi uusia kokonaan aina muutaman vuoden välein. Nettisivutrendit muuttuvat vuosi vuodelta, joten tänä päivänä aallonharjalla kulkeva sivusto voi muutaman vuoden päästä olla ulkonäöllisesti vanhentunut. Mitä ajattomampi sivusto visuaalisesti on, sitä pidempään ilme pysyy tuoreena.

Sivuston visuaalinen ilme ei ole ainoa syy sivuston täysremontille. Sivuston tekniikan mittavan päivittämisen vuoksi joskus voi olla järkevämpää rakentaa kokonaan uusi sivusto vanhan sivuston muokkaamisen sijasta.

Pieniä muutoksia ja kehitystyötä on hyvä tehdä perinpohjaisten uudistuksien välissä. Kun nettisivuille tehdään aika ajoin päivityksiä, kertoo se vierailijalle, että tieto sivustolla on edelleen ajankohtaista.

Nettisivujen päivitys ajankohtainen?

Kaipaavako nettisivusi pientä hienosäätöä tai oletko ajatellut pistäväsi koko sivuston uuteen uskoon? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri sinun yrityksellesi sopivat nettisivut!

Uusimmat blogit