Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Hannu Rantakallio
Kategoriassa Brändi / Yrittäjyys /

Yrityksen perustaminen ja nimen valinta

Julkaistu:

Yrittäjiksi aikovat käyvät läpi samankaltaisia ajatusprosesseja ennen yrityksen perustamista. Aluksi yrittäjyys on vain pieni kipinä mielen syövereissä. Hauras ajatus vailla muotoa. Se on enemmänkin tunne tai tarve edetä määrittelemättömässä asiassa. Yrittäjätuttavat tunnistavat tuon epävarman halun elämäntavaksi. Ennen kuin konkreettinen ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä on saatu, on kipinään voitu puhaltaa tulta jo monen monta vuotta. Ajatus on kasvanut mielen perukoilla salakavalasti päätökseksi tarttua tuumasta toimeen. Päätöksen syntyminen on tiettyyn tekemiseen kohdistuvan intohimon ja yrittäjähenkisyyden summa.

Kun päätös yrityksen perustamisesta on tehty, hyökkäävät monenlaiset epävarmuudet tuoretta yrittäjää vastaan. Paras apu tähän on tuttavapiiristä tai yrittäjäryhmistä löytyvä kokenut mentori, joka voi opastaa yritystoiminnan matkalla. Monelle tuo matka on kuitenkin yksin edettävä, joten olen koonnut tähän artikkeliin tärkeitä asioita yritystoimintaa suunnittelevan tueksi. Monet tämän blogitekstin aiheista ovat sellaisia, ettei niitä osaa huomioida, kun innoissaan etenee asioissa liian nopeasti.

Taloudellinen pärjääminen

Tuoretta yrittäjää askarruttaa eniten taloudellinen pärjääminen. Ennen yrityksen perustamista on syytä käydä juttelemassa TE-toimistossa starttirahasta ja muista yritystuista. On olemassa tukia, joita ei välttämättä huomaa hakea, esimerkiksi palkkatuki. Myös paikalliset uusyrityskeskukset tarjoavat paljon tietoa mahdollisista rahoituksista ja tuista. TE-toimistot ja muut yritysjärjestöt järjestävät uusille yrittäjille suunnattuja koulutuksia yrityksen perustamiseen, tukiasioihin sekä yrityslainoihin ja -rahoituksiin liittyen.

Liiketoimintasuunnitelma

Kun rahoituksiin ja tukiin on perehdytty, on syytä tehdä huolellinen liiketoimintasuunnitelma, jota vaaditaan myös starttirahan saamiseen. LTS olisi hyvä tehdä jonkun kokeneemman liiketalouden ammattilaisen kanssa. Jos tuttavapiiristä tai verkostosta ei tähän löydy opasta, niin ammattikorkeakouluista tai opistojen valikoimista löytyy kursseja aiheeseen liittyen. Itse kävin Oamk:n liiketalouden yksikössä yritystoiminnan perusteet -kurssin, jonka aikana teimme opettajan ohjaamana liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman kannattavuuslaskelmat on hyvä tehdä oikeasti kunnolla, jolloin on tarkka käsitys kulurakenteesta ja siitä kuinka paljon myyntiä tarvitaan, jotta homma pyörii. Toisin sanoen pitää olla tavoitteita ja suunnitelma siitä, kuinka tavoitteeseen päästään. LTS:n osana tehdään myös markkinointisuunnitelma, joka toimii hyvänä pohjana, kun markkinointia aletaan kehittämään.

Kirjanpitäjän valinta

Myös kirjanpitäjän valinta on tärkeä vaihe yrityksen alkutaipaleella. Kirjanpitoa ei kannata itse edes suunnitella tekevänsä, vaan se on syytä jättää ammattilaiselle. Kirjanpidolliset virheet ja epäkohdat tulevat jälkikäteen kalliiksi. Itse tehtynä kirjanpitoon voi jäädä käyttämättömiä hyvityksiä tai muita taloudellisia hyötyjä, jotka maksavat sinulle kirjanpitäjän hinnan moninkertaisesti. Kirjanpidollisten asioiden itseopiskelu on myös työlästä ja stressaavaa. Siitä säästyvän ajan voit käyttää vaikka tärkeimpään, eli myymiseen.

Aluksi on hyvä tutustua useampaan kirjanpitäjään. Ei kannata valita halvinta tekijää, vaan se, jonka kanssa kemiat menevät parhaiten yksiin. Pyydä vaikka tarjous ja tutustumiskäynti kolmelta eri palveluntarjoajalta ja tee valinta vasta, kun olet tavannut kaikki. Nykyään kirjanpidon voi tehdä myös digitaalisesti, joten palveluntarjoajan fyysisellä sijainnilla ei periaatteessa ole merkitystä. Voi kuitenkin olla hyötyä, että kirjanpitäjä on tarvittaessa tavattavissa henkilökohtaisesti. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi yhtiömuotoa vaihtaessa.

Yrityksen nimeäminen

Kun liiketaloudelliset ja lakiasiat on käyty huolellisesti läpi, päästäänkin meille tutuimpaan aiheeseen — brändäykseen ja markkinointiin. Brändäyksen perusta on tietenkin yrityksen nimi. Nimeä valitessa on hyvä huomioida muutamia seikkoja.

1. Nimen tarina

Yrityksen markkinoinnista tulee kiinnostavampaa, kun nimen takana on tarina. Tarina on tärkeä osa brändi-identiteetin muodostumista ja auttaa asiakkaan samaistumista yritykseen. Tarina voi myös avata yrityksen arvomaailmaa tai kertoa mielenkiintoisesti tuotteista ja palveluista.

2. Muistettavuus

Pidä nimi napakkana. Liian pitkä nimi on vaikea muistaa. Sama pätee myös liian monimutkaiseen tai vaikeasti lausuttavaan nimeen. Jos suurin osa tai kaikki asiakkaistasi ovat Suomessa, pidä nimi helposti lausuttavana. Kansainvälisyyttä ja tulevaisuutta on kuitenkin hyvä pohtia jo tässä vaiheessa. Moni juureva suomenkielinen sana toimii loistavasti myös kansainvälisessä markkinoinnissa. Ääkköset tekevät netti- ja sähköpostiosoitteiden käytöstä hieman sekavaa, etenkin erikoisissa sanoissa, joten niiden käyttöä yrityksen nimessä kannattaa harkita tarkoin.

3. Palvelukuvauksen näkyminen nimessä

Jos yrityksen nimeen on sisällytetty palvelukuvaus, esimerkiksi ”Mainostoimisto Luma Oy”, aukeaa asiakkaalle heti nimen perusteella käsitys yrityksen palvelutarjonnasta. Etenkin pienelle ja uudelle yritykselle on hyödyksi, että nimestä aukeaa yrityksen tarjoamat palvelut edes osittain. Yrityksen kasvaessa ja brändin tunnettuuden laajentuessa palvelukuvauksen voi halutessaan pudottaa markkinointinimestä.

4. Nimen hyödyntäminen hakukoneoptimoinnissa

Palvelu- tai tuotekuvauksen näkyminen nimessä auttaa myös hakukonenäkyvyydessä. Tärkeä hakusana toistuu nettisivuilla useasti jo pelkästään yrityksen nimestä puhuttaessa ja näin ollen myös hakukoneet indeksoivat sen paremmin. Hakusana domainissa (nettiosoite) nostaa myös hakukonenäkyvyyttä.

5. Nimen vaihtaminen vaikeaa

Yrityksen nimen vaihtaminen on työlästä ja uuden nimen rekisteröinti maksaa. Kun nimi on vaihdettu rekistereihin, pitää tiedot ja uusi nimi päivittää myös kaikkiin somekanaviin ja yrityshakemistoihin. Uusi nimi vaatii myös uuden logon. Nettisivujen hakukonenäkyvyys voi myös romahtaa nimenvaihdon yhteydessä, jos sitä ei huomioida. Pyri siis miettimään yrityksen tulevaisuutta ja kehittymistä nimeä valitessa.

6. Yrityksen rekisteröinti

Yritystä rekisteröidessä voi laittaa ehdolle myös kaksi vaihtoehtoista nimeä. Tällainen optio on olemassa sen vuoksi, että ainoan nimivaihtoehdon tullessa hylätyksi, joutuu perustaja tekemään uuden rekisteröinnin. Vaihtoehtoinen nimi valitaan perustajan ilmoittamassa tärkeysjärjestyksessä ilman erillistä hyväksyntää. Varmista siis, että kaikki nimivaihtoehdot ovat käyttökelpoisia. Nimi voidaan hylätä, jos se on liian samankaltainen samalle toimialalle rekisteröidyn yrityksen nimen kanssa. Nimiä ja yrityksien toimialoja voit tutkia prh:n yrityksen nimipalvelussa: https://nimipalvelu.prh.fi/nipa/fi

Yritysmuodon valinta

Aloittava yrittäjä voi valita viidestä yritysmuodosta sopivimman. Suomessa perustetaan vuosittain n. 30 000 yritystä ja ne jakautuvat yritysmuotoihin seuraavasti:

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) 49%
Osakeyhtiö 42%
Kommandiittiyhtiö 3%
Avoin yhtiö 2%
Osuuskunta 1%

Yleisin yritysmuodon valinta tapahtuukin toiminimen ja osakeyhtiön välillä. Nyrkkisääntönä valintaan voidaan pitää: jos yritys on yhden henkilön elinkeinonharjoittamista, eikä yrityksellä ole aikomuksena kasvaa, valitse toiminimi. Jos yrityksellä on tarkoitus työllistää useampi työntekijä ja/tai yrityksellä on useampi perustaja, valitse osakeyhtiö. Valintaa voidaan tukea myös liikevaihdon kokoon perustuvalla yksinkertaisella kaavalla. Jos liikevaihto on alle 100 000 € vuodessa, on toiminimi verotuksellisesti kannattavampi. Mikäli liikevaihto on yli 100 000 € vuodessa, on kannattavampaa valita osakeyhtiö. Se on kuitenkin toimialakohtaista ja siihen vaikuttaa myös esimerkiksi myyntikate.

Toiminimi

+ Yhdenkertainen kirjanpito
+ Helpompi henkilöverotus
+ Perustamisilmoitus 110 € (verkossa 75 €)
+ Yksityisasiakkaan edullisemmat palvelut (esim. liittymät ja pankkiasiat)
– Omistaja on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen toiminnasta ja veloista
– Yrityksen kasvaessa verotus kovenee

Osakeyhtiö

+ Yhtiö kantaa riskin yritystoiminnasta ja veloista
+ Uskottavuutta markkinointiin
+ Verosuunnittelu
+ Kasvumahdollisuus
– Pakollinen paperisota
– Osakepääoma 2500 €
– Kahdenkertainen kirjanpito
– Yritysasiakkaiden palvelut kalliimpia

Yrittäjän hyvinvointi

Riskianalyysissä suurin riskitekijä on yrittäjän terveys ja jaksaminen. Älä polta itseäsi loppuun. 8-tuntisista työpäivistä on hyvä pitää kiinni ja suunnitella vuosikalenteri niin, että voit pitää vuosilomaa. Ajoita oma lomasi rauhallisempaan ajanjaksoon. Monilla toimialoilla kesä on hiljaista aikaa, kun asiakkaat ovat lomilla.

Lepoa ja vapaa-aikaa ei voi korostaa tarpeeksi. Yrityksen alkutaipaleella intoa puhkuva tuore yrittäjä voi kiireen, liian pitkien työpäivien ja korkeiden laatukriteeriensä vuoksi palaa loppuun muutamassa vuodessa. Muista huolehtia itsestäsi, sillä yrittäjän oma jaksaminen on pienyrityksen tärkein voimavara.

Uusimmat blogit