Case: Autismiliitto

Saavutettavat verkkosivut ja samaistuttavia kokemusvideoita

Teimme Autismiliitolle autismikirjon nuorien itsenäistymisestä kertovan Askel Aikuisuuteen -verkkosivuston. Sivuston tarkoituksena on tuoda tietoa itsenäistymisestä sekä autismikirjon nuorille että heidän vanhemmilleen. Kuvasimme lisäksi mainosvideoita sekä autismikirjon nuorten kokemusvideoita, joissa liikutaan ennakkoluulojen vähentämisen, avun hakemisen kynnyksen laskemisen sekä monelle vieraan aiheen haastavissa teemoissa.

1/2 Verkkosivut

Askel Aikuisuuteen -verkkosivujen yksi tärkeimmistä teknisistä ominaisuuksista on saavutettavuus. Paransimme sivuston saavutettavuutta sivuston selkeällä rakenteella, saavutettavilla otsikoilla, fonteilla ja väreillä ja sivustolle lisättiin ReadSpeaker-kuuntelutoiminto. Verkkosivujen saavutettavuutta edistettiin myös lukijan mahdollisuudella alleviivata linkit sekä säätää sivuston kontrastia, värimaailmaa sekä luettavuutta. Valmiit sivut täyttävätkin AA-luokan saavutettavuuskriteerit.

Saavutettavuuden lisäksi sivuille haluttiin tuoda pelillisyyttä, jota toteutimme sivustolle upottamalla pelillisyysominaisuuksia. Pelillisyysominaisuudet olivat toisen toimittajan suunnittelemat harjoitteet arjen ja stressin hallintaan autismikirjon nuorille. Sivusto tehtiin monikielisenä, eli siitä on saatavilla myös englannin- ja ruotsinkieliset versiot.

2/2 Videotuotanto

Kuvasimme autismiliitolle kaksi lyhyttä, noin 30 sekunnin mittaista mainosvideota. Koska videoiden tuli herättää kenen tahansa katsojan huomio aihetta kohtaan, päädyimme kokeilemaan molemmissa visuaalisesti näyttävää kamerateknistä kikkaa. Ensimmäisessä videossa henkilö etsii luokkaa yliopistokampuksen käytävillä, ja tätä henkilön sisäistä ahdistusta ja aistitulvaa kuvaamaan otimme käyttöön hyperlapse-efektin. Toisessa videossa henkilö katselee masentuneena sotkuisen keittiönsä tiskivuorta, ja tätä arjen hallinnan ylitsepääsemätöntä tunnetta kuvaamaan otimme dollyzoom-kamera-ajon.

Kuvasimme myös neljän autismin spektrille kuuluvan henkilön kertomuksia omista kokemuksistaan aikuistumisen, jatko-opiskelun ja omilleen muuttamisen haasteista. Videoita kuvattiin Oulussa ja Helsingissä kevyellä kalustolla yhden kuvaajan voimin. Kun haastateltavat suunnittelivat puheenvuoronsa huolella, ja kuvituskuva sidottiin vahvasti heidän kertomiinsa aiheisiin, saatiin lopputuloksista mukavasti eteenpäin rullaavia ja juuri kohderyhmää palvelevia videoita.

Askelaikuisuuteen.fi
Mainostoimisto-Luman-toimitusjohtaja-Hannu-Rantakallio

Pyydä tarjous

TOTEUTETAAN LAADUKKAAT WORDPRESS-VERKKOSIVUT YHDESSÄ?

Jätä tarjouspyyntö lomakkeen kautta. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä kolmen arkivuorokauden sisällä.