Case: Oulun satama

Oulun sataman verkkosivuston uudistaminen ja handbookin taitto

Asiakas: Oulun Satama Oy
Liikevaihto: 6,9 M € (2022)
Projekti: WordPress-verkkosivuston uudistaminen ja handbook-satamakirjan taitto
Vuosi: 2023

Mainostoimisto Luman asiakkaan Oulun Satama Oy:n logo tummalla taustalla.

Mitä tehtiin?

Aloitimme yhteistyön Oulun sataman kanssa vuoden 2022 loppupuolella. Ensimmäisenä yhteisenä projektina toteutimme uuden logoanimaation käytettäväksi videoiden yhteydessä. Logoanimaatiosta jatkojalostettiin myös mainosspotti pohjoisten jääkiekkohallien näytölle.

Alkuvuodesta 2023 aloitimme verkkosivuston suunnittelun ja samalla handbook-satamakirjan taittotyön. Verkkosivustouudistuksen keskiössä oli satamavieraita paremmin palveleva ja huomioiva verkkopalvelu. Verkkosivuston rakennetta muokattiin selkeämmäksi ja jaottelua muutettiin niin, että se huomioi paremmin eri vieraiden erilaiset sisällölliset tarpeet.

Satamakirjan taittotyössä uudistimme handbookin ulkoasua sekä luettavuutta. Handbookista painettiin myös 200 kpl fyysisiä painotuotteita vähäpäästöisin painomenetelmin. Fyysistä handbookia on jaettu mm. messuilla ja se on saanut hyvää palautetta lukijoilta selkeydestään ja painomateriaalin laadusta.

Projektin sisältö

1/3 LOGOANIMAATIO JA MAINOSSPOTTI JÄÄKIEKKOHALLIEN NÄYTÖILLE

Logoanimaation toteutimme liikkuvana grafiikkana, jossa ilmenee satamaan saapuva tyypillinen laiva sekä ankkurigrafiikka. Jääkiekkohallien mainosspottiin kuvattiin studiollamme jääkiekkoaiheinen näyttävä lämäri-kuva. Yhdessä asiakkaan kanssa kehitettiin uusi slogan “Pohjoisen elinvoiman kotisatama”, joka äänitettiin myös studiollamme.

2/3 WordPress-verkkosivuston uudistaminen

Verkkosivuston uudistaminen aloitettiin rakenteen uudelleenjärjestelyllä, jotta se palvelisi paremmin satamavieraita ja muita verkkosivuston käyttäjiä.

Verkkosivuston etusivulle toteutettiin “tekninen dashboard”, joka koostaa sataman datan yhteen näkymään. Data haetaan rajapintojen avulla eri lähteistä. Sivustolle upotettiin myös GISGRO-palvelun kautta interaktiivinen satamakartta. 

Sivustolla käytetään laajasti eri sisältötyyppejä ja sivusto rakentuu tehokkaan moduuliteeman päälle. Teknisessä työssä hyödynnettiin aikaisempaa laadukkaasti toteutettua teemaa.  

Suunnittelimme myös etusivun näkymään sääikonit, jotka vaihtuvat eri olosuhteiden mukaan. Pienien detaljien huomiomisella lisättiin verkkosivujen käytön sujuvuutta ja mukavuutta.

Linkki sivustolle: https://ouluport.com

3/3 Handbook-satamakirjan taitto

Linkki Handbookin digiversioon: https://www.e-julkaisu.fi/ouluport_handbook2023-24en

Yhteistyön jatkuminen

Projektin jälkeen olemme jatkaneet yhteistyötä Oulun sataman kanssa erilaisten markkinoinnin ja viestinnän päivittäistarpeisiin liittyvien graafisten materiaalien parissa. Esimerkkejä tällaisista töistä ovat sataman yleissuunnitelman taitto ja verkkosivuston jatkokehitys.

Ouluport.com