Case: Forentia

Forentian visuaalinen identiteetti

Forentia Oy on suomalainen perheyritys, joka jakautuu kahdelle eri toimialalle: Forentia Asunnot, joka rakennuttaa asuntoja ja Forentia Liiketilat, joka rakennuttaa, omistaa, hallinnoi ja vuokraa toimitiloja yrityksille. Forentia Oy on rakennuttanut tähän mennessä asuntoja ja liiketiloja Oulun alueella ja Etelä-Suomessa.

1/4 Yrityksen arvoja viestivä visuaalinen identiteetti

Forentia Oy:n visuaalisen identiteetin uudistamisen ja brändin kirkastamisen tavoitteena oli tuoda esiin yhä selkeämmin Forentia Oy:n kannattamia arvoja: laatu, käytännönläheisyys ja kodikkuus. Kipinä uudistuksiin oli syttynyt halusta yhdenmukaistaa kahden toimialan visuaalista linjaa ja saada aiemman kahden nettisivuston sijaan Forentia Asunnot ja Forentia Liiketilat samalle sivustolle. Suunnittelussa päälinjoina toimivat moderni muotoilu, raikkaus sekä kodikkuus.

Visuaalisen identiteetin uudistamiseen kuuluivat uusi logo, slogan, verkkosivut ja esite. Uudessa ilmeessä toistuvana elementtinä päätettiin käyttää graafista lehteä. Kuten Forentian toimitusjohtaja Jaakko Tahkola ajatuksen ilmaisee: ”Uskon vahvasti, että kun yrityksellä on terveet juuret, vahva runko ja rehevät oksat, se tuottaa parhaiten iloa ja hyötyä niin työntekijöille kuin asiakkaillekin.”

Yksi asiakkaan olennaisista tarpeista oli kehittää yritykselle uusi slogan. Kävimme yhdessä läpi, mitä yritys haluaa ennen kaikkea sloganillaan viestiä. Lämpöinen kodikkuus yhdistettynä käytännönläheisyyteen koettiin olennaisina ydinajatusta kuvaavina asioina.

Moderni muotoilu ajoi tärkeimpänä ominaisuutena logon suunnittelua. Forentian vanhaa ilmettä kunnioittaen pirteän vihreä väri säilytettiin logossa.

3/4 Esite

Asuntokohde-esitteiden sisältö pysyi samana, sillä Forentialla oli pitkään kokemukseen perustuva tarkka käsitys siitä, mitä informaatiota heidän asiakkaansa haluavat asunnoista tietää. Esitteen ulkoasua raikastettiin ja muokattiin uuden visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Lämminhenkiset kuvat perheistä vahvistavat yrityksen sloganin viestiä: kotiin on hyvä tulla.

4/4 Verkkosivut

Verkkosivuista haluttiin tehdä uuden visuaalisen ilmeen mukaisesti selkeät ja käytännölliset. Sivuston haluttiin inspiroivan asiakkaita ja tarjoavan kattavasti tietoa yrityksen tarjonnasta. Forentialle oli tärkeää pystyä päivittämään vaihtuvia asunto- ja toimitilakohteita omatoimisesti, joten WordPress-sivusto oli mainio ratkaisu sen helpon käytettävyyden ansiosta.

FORENTIA.FI