Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Anna-Kaisa Parviainen
Kategoriassa WordPress /

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu nettisivukehityksessä – mitä se on?

Julkaistu:

Kun lähdetään suunnittelemaan nettisivuja, on tärkeää ymmärtää kuka nettisivuja käyttää ja miten niitä käytetään. Huonosti toimivat nettisivut tai -sivustot, joita käyttäjä ei osaa käyttää, voivat pahimmassa tapauksessa käännyttää pois potentiaalisia asiakkaita. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla voidaan löytää oikeanlaiset tarpeet nettisivuprojektille ja luoda käyttäjäystävällinen tuote, joka palvelee sen käyttäjiä.

Tässä blogitekstissä tutustutaan tarkemmin siihen, mitä käyttäjäkeskeinen suunnittelu on. Lisäksi perehdymme periaatteisiin, jotka ohjaavat käyttäjäkeskeistä suunnittelua.

Mitä käyttäjäkeskeinen suunnittelu on?

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu eli UCD (engl. user-centered design) on iteratiivinen suunnitteluprosessi, jossa keskitytään käyttäjiin ja käyttäjien tarpeisiin. Se ottaa huomioon käytettävyyden, yleisön tarpeet ja ominaisuudet, työnkulun sekä ympäristön. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla pystytään saamaan syvällinen ymmärrys siitä, kuka tuotetta käyttää ja miten sitä käytetään. Tarkoituksena onkin pyrkiä ymmärtämään tuotteen koko käyttökokemusta. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa pyritään luomaan helppokäyttöinen ja käytännöllinen tuote, joka täyttää käyttäjien tarpeet ja toiveet. Se ottaa huomioon käyttäjien erilaiset tunteet ja muuntaa ne helppokäyttöisiksi ja käytettäviksi käyttöliittymiksi.

Yksinkertaisimmillaan tarkoituksena on pistää käyttäjä etusijalle. Käyttäjäkeskeinen suunnittelun menetelmien avulla pystytään keskittymään käyttäjän tarpeisiin, jolloin voidaan luoda parhain mahdollinen käyttäjäkokemus. Lopputuloksena tässä prosessissa syntyy nettisivu, joka miellyttää käyttäjää ja kohdeyleisöä relevantilla informaatiollaan. Käyttäjäystävällisen nettisivuston luominen ei ole sattumankauppaa, vaan se vaatii huolellista suunnittelua, ajattelua ja jatkuvaa palautetta useista eri lähteistä.

Kun suunnitellaan nettisivuja, tulisi pitää mielessä 1) kenestä nettisivut kertoo, 2) mikä on nettisivujen tarkoitus ja 3) miten tarkoitus saadaan täytettyä. Nettisivuja toteutettaessa olisi tärkeää huomioida kohderyhmä, joille nettisivuja tehdään. Jos tiedossa ei ole demografiaa, suunnittelutyöstä tulee arvausleikkiä. Toisekseen on tärkeä huomioida myös minkä vuoksi nettisivuja tehdään. Näiden mukaan pystytään määrittämään projektille tavoitteita, joita pystytään projektin aikana analysoimaan ja priorisoimaan. Kolmas kysymys koskee itse toteutusta. Tämä kysymys on lähinnä suunnattu sivuston kehittäjille. Kun sivustolla kävijä vierailee valmiilla sivustolla, hän tulee kysymään nämä kaksi ensimmäistä kysymystä, kun taas kolmas kysymys jää kehittäjän vastuulle.

Esimerkkinä onnistuneesta käyttäjäystävällisestä suunnittelusta toimii verkkokauppaympäristö, jossa käyttäjä onnistuu löytämään verkkokaupassa haluamansa tuotteet sekä ostoskorin ja suorittamaan ostoprosessin onnistuneesti loppuun. Parhaimmillaan helppokäyttöisyyteen pyrkivä käyttäjälähtöinen suunnittelu pystyykin lisäämään myyntiä.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet

Käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun liittyy monia periaatteita, joiden mukaan suunnitteluprosessia tulisi ohjata. Yksi tärkeimmistä periaatteista käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa on se, että luodaan tuote nimenomaan käyttäjälle, ei itselle. On luonnollista, että suunnittelemme tuotteen oman mieltymystemme mukaan ja siksi omat kokemuksemme ja tietotaito ohjaavatkin helposti päätöksentekoamme. Suunnitteluprosessiin ryhdyttäessä kannattaakin yrittää päästä sisään käyttäjän rooliin ja pitää näin oikeanlainen fokus prosessissa.

Toinen periaate liittyy käyttäjään ja hänen toimimiseensa sivustolla. On tärkeää, että käyttäjää ei laiteta työskentelemään liian kovasti tavoitteen saavuttamiseksi. Käyttäjän tulisikin saada toteuttaa haluttu toimi mahdollisimman vähällä vaivalla.

Tästä päästäänkin kolmanteen periaatteeseen, eli järjestä informaatio siten, että se on helposti löydettävissä. Mikään ei ole yhtä turhauttavaa kuin etsiä sivustolta tietoa, joka on piilotettu syvälle sen kätköihin. Informaation tulisikin olla helposti jokaisen löydettävissä. Tämä on erityisen tärkeä huomioida suurilla sivustoilla, joilla sisältöä ja eri alasivuja on paljon. Hyvä nyrkkisääntö on, että jokaisen informaation tulisi olla saavutettavissa kolmella klikkauksella. Jos klikkauksia tarvitaan enemmän, kannattaa miettiä, pitäisikö informaatio järjestellä jollain muulla tavalla.

Neljännen periaatteen mukaan sivustolla tulisi käyttää helposti ymmärrettävää ja luonnollista kieltä, jotta käyttäjän olisi mahdollisimman helppo ymmärtää mitä hän on tekemässä. Esimerkiksi Call-to-Action-napeissa kannattaa käyttää selkeitä kehotteita sen sijaan, että yrittäisi keksiä nokkelia sananparsia.

Ennen kaikkea on tärkeää, että käyttäjät pidetään suunnitteluprosessissa mukana heti projektin alusta lähtien. Näin saadaan käyttäjiltä hyödyllistä palautetta ja käyttäjät voitat arvioida kaikista kriittisimmät päätökset. Kaiken kaikkiaan suunnitteluprosessi on luonteeltaan iteratiivinen ja onkin luonnollista, että käyttäjäkokemusta pyritään parantamaan sitä mukaa, kun opitaan ymmärtämään käyttäjäryhmää tarkemmin.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun keskeisenä periaatteena on myös käyttäjiltä kerätyn datan sisällyttäminen tuotekehitykseen, mikä auttaa luomaan mitä todennäköisemmin tuotteen, josta käyttäjät pitävät.

Entäs sitten ihmiskeskeinen suunnittelu?

Monesti luullaan, että käyttäjäkeskeinen ja ihmiskeskeinen suunnittelu ovat sama asia. Todellisuudessa käyttäjäkeskeinen suunnittelu on osa ihmiskeskeistä suunnittelua. Karkeasti voidaan todeta, että kaikki ihmiset eivät ole nettisivustosi käyttäjiä.

Riippuu käyttäjästä millaisia toimintamalleja ja tarpeita hänellä on. Tästä huolimatta voidaan nähdä, että tietyssä kohderyhmässä tarpeet ja toimintamallit ovat hyvin samankaltaisia. Kun suunnitellaan nettisivuja, tarkoituksena ei yleensä ole suunnitella sivustoa kaikille mahdollisille käyttäjille, vaan ainoastaan niille tietyille käyttäjäryhmille, jotka ovat sivuston potentiaalisia asiakkaita.

Yhteenveto

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ohjaa suunnitteluprosessia niin, että käyttäjä pidetään koko ajan mielessä. Kun käyttäjä laitetaan suunnittelutyössä etusijalle, pystytään luomaan nettisivut, jotka palvelevat niiden käyttäjiä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Iteratiivisen luonteensa vuoksi koko projektin etenemistä ja sen tuotosta arvioidaan yhä uudelleen ja uudelleen ja kehitetään eteenpäin, jotta lopputulos miellyttäisi sivuston käyttäjiä. Nettisivujen suunnittelun ei pitäisi olla sattumankauppaa, vaan onnistuakseen kannattaa ottaa huomioon sivuston potentiaalinen käyttäjäryhmä, ja suunnitella juuri heille mieluinen kokemus.

Uusimmat blogit