Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Riku Määttä
Kategoriassa Saavutettavuus / Sisällöntuotanto / WordPress /

Saavutettavuus nettisivusisällöissä – mitä tarkoittaa saavutettava sisältö?

Julkaistu:

Uusien määräysten ja direktiivien myötä yhä useampien nettisivujen tulee olla saavutettavia. Lue lisää saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiiveistä aikaisemmasta blogistamme. Saavutettavuus tulee ottaa huomioon esimerkiksi visuaalisuudessa, sisällöissä sekä sivun teknisessä toteutuksessa. Tässä blogissa käydään lyhyesti läpi sitä, mitä saavutettava sisältö tarkoittaa.

Nettisivujen sisältöjen saavutettavuus voidaan jakaa karkeasti kahteen osuuteen. Ensimmäinen osuus on tekstisisältöjen kielellinen saavutettavuus, esimerkiksi lauserakenteet ja käytetyt sanavalinnat. Toinen osuus on sisältöjen tekninen asettelu nettisivuille siten, että ruudunlukija ymmärtää ne.

Saavutettava kieli

Kun haluat kirjoittaa saavutettavaa sisältöä, tee siitä yksinkertaista ja helppolukuista. Tämä pätee sekä lauserakenteisiin että käyttämiisi sanavalintoihin. Saavutettavan tekstisisällön tulisi olla selkeää kieltä. Kannattaa kuitenkin huomata, että selkeä kieli on eri asia kuin selkokieli, jota saattaa kuulla esimerkiksi Ylen selkokielisissä uutisissa.

Rakenne

Saavutettavan tekstin rakenteessa on hyvä suosia suoria lauserakenteita. Kannattaa myös välttää pitkäksi venyviä virkkeitä, joissa on useita sivulauseita. Tämä on hyvä ohjenuora myös saavutettavuusdirektiivin ulkopuolellakin. Useimmiten on luettavuuden kannalta parempi, että uhkaavan pitkät virkkeet jaetaan pienempiin osiin.

Kokonaan sivulauseita ei kuitenkaan tarvitse tai kannata vältellä. Saavutettavassa tekstissä sivulauseet ovat parempi vaihtoehto kuin lauseenvastikkeet. Lause ”blogin luettuaan asiakas lähetti tarjouspyynnön” muuttuisi siis muotoon ”asiakas lähetti tarjouspyynnön, kun hän oli lukenut blogin”.

Pienemmäksi pilkkomista kannattaa tehdä myös sisällön kappalejaoissa. Lyhyempiä kappaleita on helpompi silmäillä läpi. Kun jokainen kappale käsittelee omaa asiakokonaisuuttaan, on lukijan helpompi sisäistää lukemansa sisältö. Tiiviiseen kappalejakoon pyrkiminen lähes pakottaakin kirjoittajan karsimaan tekstistä kaiken muun paitsi olennaisen.

Eräs hyvin toimiva rakenne saavutettavassa sisällössä on luettelo. Luettelot ovat helposti silmäiltävää sisältöä ja niitä kannattaa hyödyntää silloin, kun se on mahdollista. Etenkin ohjeet on hyvä listata luettelon muotoon.

Sanavalinnat

Saavutettavassa tekstisisällössä on syytä välttää monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää sanastoa. Esimerkiksi ammattisanaston eli niin sanotun ammattijargonin käyttämistä tulisi välttää, ellei nettisivujen sisältö ole erityisesti suunnattu kyseisen alan ammattilaisille. Vähimmillään termit tulee kuitenkin selittää tai kirjoittaa auki, ainakin silloin kun ne mainitaan ensimmäistä kertaa.

Ammattisanaston lisäksi kirjoittajan tulisi pyrkiä välttämään harvinaisia tai vaikeita sanoja ja sanontoja. On parempi suosia selkeitä ilmaisuja esimerkiksi vanhankantaisen sananparren sijaan, jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.

Sisältöjen tekninen asettelu

Nettisivujen sisältöjen kirjoittaminen saavutettavasti ei yksistään riitä. Esimerkiksi näkörajoitteiset henkilöt voivat hyödyntää usein ruudunlukuohjelmia vieraillessaan nettisivuilla. Ruudunlukuohjelmat osaavat kyllä lukea tekstisi suoraan sivuilta, mutta ne eivät kykene erottelemaan sisältöjen rakennetta, mikäli sisältöjä ei olla syötetty sivuille asianmukaisesti.

Esimerkkinä voisi toimia vaikkapa tekstin sisäinen otsikointi. Pelkkä tekstin lihavointi ei riitä ruudunlukijan tarpeisiin, vaan otsikot pitää syöttää nettisivulle alustan tarjoamia otsikkotyylejä käyttäen. Tällöin ruudunlukuohjelma tunnistaa otsikot ja osaa lukea ne sellaisina, mikä helpottaa sisällön ymmärtämistä.

Oikeiden tyylien käyttäminen pätee myös vaikkapa listoihin ja luetteloihin. Kun listojen luomisessa hyödyntää nettisivujen tekstieditorin tarjoamaa listaustyökalua, ruudunlukuohjelma ymmärtää, että kyseessä on luettelo. Väärä tapa listan tai luettelon luomiseen on vain ranskalaisten viivojen käyttäminen.

Ruudunlukuohjeman käyttäytyminen on siis tärkeää ottaa huomioon sisältöjä luodessa sekä silloin, kun sisältöjä syötetään nettisivuille. Saavutettavaksi luotu tekstisisältö menettää ison osan merkityksestään, jos ruudunlukuohjelmat eivät pysty käsittelemään sitä oikein.

Lisätietoa saavutettavasta sisällöstä

Kuten blogin alussa todettiin, tämä on lyhyt katsaus nettisivusisältöjen saavutettavuuteen. Voit lukea lisää saavutettavasta sisällöstä esimerkiksi saavutettavasti.fi -sivustolta.

Me voimme toteuttaa nettisivuprojektisi saavutettavuusstandardien mukaisesti, mihin lukeutuu myös saavutettava sisältö. Jos yrityksesi tarvitsee uusia nettisivuja, vieraile Yhteys-sivullamme ja ota yhteyttä. Keskustelemme mielellämme lisää nettisivutarpeistasi!

Uusimmat blogit