Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Anna-Kaisa Parviainen
Kategoriassa WordPress /

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu nettisivukehityksessä – Miten se tehdään?

Julkaistu:

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu eli tuttavallisemmin UCD (engl. user-centered design) on iteratiivinen suunnitteluprosessi, jossa suunnittelun pääpainona ovat käyttäjät ja käyttäjien tarpeet. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu auttaa saamaan syvällisen ymmärryksen siitä, kuka nettisivuja käyttää ja miten niitä käytetään.

Siitä, mitä käyttäjälähtöinen suunnittelu on, voit lukea tarkemmin blogin edellisestä osasta. Tässä osassa keskitymme käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiin ja miten sitä voidaan toteuttaa nettisivuprojekteissa.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaiheet

Ensimmäisenä, kun lähdetään suunnittelemaan käyttäjäkeskeisesti, tulee ymmärtää kuka sivustoa käyttää ja millaisessa kontekstissa sitä käytetään. Tässä suunnitteluprosessin vaiheessa kannattaa hyödyntää erilaisia demografioita, kuten käyttäjien ikä ja sukupuoli sekä heidän halunsa ja tarpeensa. Pidä kuitenkin mielessä, että se mikä on tärkeää kohdeyleisöllesi, ei ehkä miellytä kaikkia. Tämän vuoksi onkin tärkeää kuunnella juuri sitä omaa käyttäjäryhmää, jolle suunnittelutyötä tehdään. Suunnittelutyötä myös ohjaa ymmärrys siitä, mikä on sivuston käyttämisen tarkoitus.

Kun dataa käyttäjistä on kerätty, seuraavana vuorossa on datan kiteyttäminen niin, että voit tehdä johtopäätöksiä siitä, millaisia vaatimuksia ja tavoitteita projektilla on. Näitä ohjaa nimenomaan käyttäjien tarpeet, jotka nettisivuilla tulisi pystyä täyttämään.

Seuraavana vaiheena on suunnittelutyön aloittaminen. Suunnittelutyötä voidaan toteuttaa iteratiivisesti niin, että ensin kehitetään yksinkertainen rautalankamalli, jota kierros kierrokselta viedään kohti yksityiskohtaisempaa mallia. Muista kuitenkin pitää suunnitteluvaiheen jokaisessa iteraatiossa mielessä käyttäjäryhmäsi ja suunnittele nettisivu juuri heidän tarpeitaan sekä toiveitaan silmällä pitäen. On tärkeää pysähtyä välillä arvioimaan kuinka hyvin suunnitelma kohtaa projektin tavoitteet.

Toista suunnitteluvaiheen osia niin kauan, kunnes nettisivuista on sellainen versio, joka täyttää tavoitteet. Ei ole väliä, kuinka monta iteraatiota projektin aikana on. Täytyipä projektin eri vaiheita toistaa 1 tai 10 kertaa, tärkeintä on lopputulos ja se miten hyvin toteutunut nettisivu täyttää käyttäjien toiveet ja tarpeet.

Menetelmiä vaatimusten keräämiseen

Koska vaatimusten kerääminen on yksi nettisivuprojektin kriittisimmistä vaiheista, on hyvä käydä läpi muutamia menetelmiä, joiden avulla pystytään ymmärtämään paremmin käyttäjiä. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmillä pyritään arvioimaan nimenomaan käyttäjän tarpeita. Menetelmiä ovat muun muassa käyttäjäkyselyt ja -haastattelut, käyttäjäprofiilit sekä käytettävyystestit. On hyvä huomioida, että nämä ovat vain osa käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmistä ja joissain tapauksissa voidaan käyttää myös muita menetelmiä vaatimusten keräämiseksi.

Käyttäjäkyselyt ovat tehokas tapa saada määrällistä tietoa käyttäjäryhmän tarpeista. Kyselyt toimivat erityisen hyvin silloin, kun on jo olemassa oleva asiakaskunta, jolle voi lähettää kutsun kyselyyn. Kyselyn avulla voidaan kartoittaa, millaisia muutoksia nykyiseen palveluun olisi hyvä tehdä ja mikä nykyisessä palvelussa on hyvää tai huonoa.

Kyselyiden lisäksi käyttäjähaastattelut toimivat tehokkaasti, kun halutaan saada yksityiskohtaisempaa tietoa käyttäjistä. Haastattelut sopivat etenkin suunnitteluvaiheeseen, ja niiden avulla pystytään saamaan tarkkaa tietoa millaisia tarpeita ja toiveita käyttäjillä on.

Jos haluat oppia tuntemaan käyttäjäryhmääsi kunnolla, kehitä nettisivuprojektille käyttäjäprofiileja. Käyttäjäprofiilit ovat kuvauksia ideaalikäyttäjästä tai nykyisestä käyttäjästä, ja niiden tarkoituksena on inhimillistää ja oppia tuntemaan käyttäjiäsi. Käyttäjäprofiilin avulla saat käyttäjillesi nimen ja kasvot sekä luonteenpiirteet ja käyttäytymismallin. Voit käyttää käyttäjäpersoonan luonnissa apuna seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä on käyttäjän ikä, sukupuoli, lokaatio ja ammatti? Entä millainen on hänen persoonansa?
  • Mitkä ovat käyttäjään tarpeet sivustolle ja mitä hän pyrkii sivustovierailullaan saavuttamaan?
  • Mitkä ovat käyttäjän vahvuudet? Entä heikkoudet?
  • Mitkä ovat käyttäjän mielenkiinnot?
  • Millaisia huolia käyttäjällä on?
  • Mitkä ovat käyttäjän tarpeet?
  • Millä laitteilla käyttäjä mitä todennäköisimmin sivustoa käyttää?
  • Miten käyttäjä käyttää vapaa-aikansa?

Käytettävyystestit tulevat projektiin mukaan siinä vaiheessa, kun alustava versio ja ensimmäinen prototyyppi nettisivuista on saatu suunniteltua. Käytettävyystestien avulla pystytään testaamaan oikeilla käyttäjillä, miten he ymmärtävät nettisivut ja käyttävät niitä. Käytettävyystestit auttavat myös tehokkaasti löytämään bugeja eli virheitä nettisivuilta.

Mitä kannattaa pitää mielessä, kun suunnitellaan käyttäjäkeskeisesti?

1) Varmista, että käyttäjä tietää aina, millä sivulla hän on

Navigaatiopalkki on yksi tärkeimmistä elementeistä nettisivuilla. Sen avulla käyttäjä pystyy navigoimaan eri sivujen välillä ja löytämään sivun, joka palvelee juuri hänen tarpeitaan. Navigaation tulisikin olla aina näkyvillä, jotta se palvelisi käyttäjää jokaisena hetkenä, jonka hän viettää sivustolla.

2) Anna käyttäjälle palautetta hänen toimistaan

On tärkeä, että käyttäjä tietää jokainen hetki, mitä hän on nettisivuilla tekemässä. Anna siis käyttäjälle palautetta hänen toimistaan. Jos vaikkapa käyttäjä lähettää yhteydenottolomakkeella viestin, on tärkeää, että viestin lähetyksen jälkeen näytetään teksti viestin onnistuneesta lähettämisestä. Näin käyttäjä voi olla varma, että hänen viestinsä on varmasti mennyt perille.

3) Panosta esteettömyyteen

Esteettömyys on yhä enenevissä määrin tärkeää nettisivuilla, ja yhä useammat uudet nettisivut ovatkin suunniteltu esteettömyys silmällä pitäen. Olipa kyseessä sitten breadcrumbs (eli leivänmuruset), sivustokartta tai hakupalkki, palvelevat nämä käyttäjiä ja käyttäjien kokemuksia monin eri tavoin. Käyttäjät haluavat saada tietonsa nopeasti ja mahdollisimman vaivatta, joten nettisivuilla kannattaa tukea käyttäjää näillä tavoin.

Yhteenveto

Koska käyttäjälähtöinen suunnittelu on iteratiivinen suunnitteluprosessi, tulisi kaikkia prosessin eri vaiheita toistaa tarvittaessa niin kauan, kunnes lopputulos saavuttaa tavoitteet. Voit siis jokaisessa käyttäjäkeskeisen suunnittelun osassa palata takaisin aikaisempaan vaiheeseen, mikäli tarve näin vaatii. Kun pidemmälle projekti etenee, on luonnollista oppia tuntemaan käyttäjäryhmää ja heidän tarpeitaan paremmin, jolloin voi myös joutua pohtimaan uudelleen projektin vaatimuksia. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa käyttäjä on tärkein ystäväsi, joten on tärkeintä, että käyttäjäryhmä pidetään mielessä jokaisessa näissä suunnitteluprosessin eri vaiheissa – toistettiinpa niitä kuinka monta kertaa tahansa.

Uusimmat blogit