Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Riku Määttä
Kategoriassa Markkinointi / Sisällöntuotanto / Sosiaalinen media /

Pk-yrityksen markkinointityökalut: vuosikello ja markkinointikalenteri

Julkaistu:

Pk-yritysten markkinoinnin suurimpia haasteita on usein aika, tai pikemminkin sen riittämättömyys. Jos somea ja markkinointia tehdään yrityksessä sisäisesti omilla resursseilla ja se on vaikkapa tiimin yhteisellä vastuulla, jää se helposti prioriteettilistalla viimeiseksi silloin, kun jotakin muuta tekemistä ilmaantuu. Ongelma korostuu entisestään, jos markkinointi ei ole suunnitelmallista, vaan aiheet ja toimenpiteet tupataan keksimään hetkessä lennosta. Etukäteen suunniteltukaan markkinointi ei toki synny ilman ajallista panostusta, mutta helpottaa käytännön työtä kiireessä.

Markkinoinnin suunnittelukaan ei kuitenkaan aina tapahdu noin vain. Suunnittelun avuksi on kuitenkin olemassa työkaluja, joista esittelemme tässä blogissa lyhyesti kaksi: vuosikellon ja markkinointikalenterin.

Vuosikello

Vuosikellon ajatuksena on tarkastella koko vuoden aikajaksoa ja kirjata ylös suurempia markkinoinnin linjoja, liiketoiminnallisia kausia, vuodenaikasidonnaisia erikoisuuksia sekä merkki- ja juhlapäiviä. Vuosikello auttaa näin hahmottamaan, mitä asioita markkinoinnissa tulee milloinkin ottaa huomioon ja nostaa esille. Se auttaa myös kiireen keskellä ja niillä hetkillä, kun ideoita ei kerta kaikkiaan tunnu syntyvän.

Vuosikellon voi täyttää useilla erilaisilla fokuksilla. Yleisellä tasolla täytettävään vuosikelloon voi kerätä pyhäpäiviä, lomakausia, vuodenaikasidonnaisia suurempia teemoja sekä vakiintuneita juhla- ja erikoispäiviä, kuten esimerkiksi Black Friday. Tällainen vuosikello auttaa vaikkapa kevyessä somesisällöntuotannossa, jossa yrityksen julkaisut voivat liittyä näihin universaaleihin teemoihin.

Vaihtoehtoisesti vuosikellossa voi keskittyä tarkemmin yrityksen liiketoimintaan. Tällöin kelloon merkitään esimerkiksi kausiluontoisia sesonkeja, uusien tuotteiden lanseerauksia sekä etukäteen suunniteltuja tarjous- ja mainoskampanjoita. Tällainen vuosikello auttaa hahmottamaan markkinoinnin suurempia linjoja ja suunnittelemaan sisältöjä näiden teemojen pohjalle.

Esimerkki yleisluontoisesta vuosikellosta, johon on kerätty pyhä- ja merkkipäiviä eri kuukausilta.

Markkinointikalenteri

Markkinointikalenteri on työkalu, johon suunnitellaan tarkasti tulevien somejulkaisujen ja markkinointitoimenpiteiden ajankohdat ja sisällöt. Kalenteria voidaan täyttää eteenpäin esimerkiksi vuosineljännes, kuukausi tai viikko kerrallaan.

Markkinointikalenteri voidaan luoda niin tarkaksi, kuin halutaan. Siihen voidaan kirjata sisältöaiheiden ja julkaisuajankohtien lisäksi esimerkiksi julkaisualustat sekä mahdolliset mainostukset ja niiden budjetit. Mikään ei myöskään estä suunnittelemasta tulevien markkinointien ja somepäivitysten kuva- ja tekstisisältöä jo niin valmiiksi asti, että ne tarvitsee myöhemmin enää vain julkaista.

Markkinointikalenterin tarkkuudesta riippuen sen täyttäminen voi vaatia paljonkin työtä, jolle kannattaa varata oma aikansa. Käytetty aika säästyy kuitenkin myöhemmin, kun markkinointia toteutettaessa ei tarvitse enää ryhtyä pohdiskelemaan sisältöjä tai budjetteja.

Esimerkkikuva markkinointikalenterista, johon on kirjattu eri julkaisukanaviin tulevia sisältöjä värikoodatusti. Lumalla toteutamme oman vastaavanlaisen markkinointikalenterimme projektinhallintatyökalu Asanan avulla, johon suunnittelemme aina viikoittain eri julkaisukanaviin tulevat sisällöt.

Tarvitseeko yrityksesi apua markkinointiin?

Jatkuvan markkinoinnin palvelussamme ryhdymme yrityksesi markkinointikumppaniksi ja saat käyttöösi 3-6 markkinoinnin erityisosaajan tiimin. Lue lisää digimarkkinoinnin palvelustamme > >

Uusimmat blogit