Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Matti Mörsäri
Kategoriassa Markkinointi / Oppaat /

Yleistä markkinointialan sanastoa

Julkaistu:

Mainostoimistotyössä kohtaamme monenlaisia asiakkaita monilta eri liiketoiminnan alueilta. Suuremmissa yrityksissä asiakkaamme on monesti valveutunut markkinointipalveluiden ostaja, jolloin myös markkinoinnin termistö on tutumpaa. Pienemmissä yrityksissä on usein tilanne, että yrityksen vastuuhenkilöiden aika menee liiketoiminnan päivittäisten asioiden hoitamiseen, jolloin markkinointi halutaan ulkoistaa. Tästä syystä markkinoinnin terminologia ei ole tuttua, jolloin viestinnästä asiantuntijoiden kanssa tulee haastavaa esimerkiksi toimeksiantojen osalta.

Haluamme murtaa muureja asiantuntijoiden ja asiakkaan välillä siten, että monimutkaiset asiat saadaan ymmärrettävään muotoon. Tämän vuoksi kirjoitimme blogin markkinointisanastosta, joka on kuitenkin vain pintaraapaisu termeistä, joita käytämme päivittäin työssämme.

Markkinointisanaston tehokuuri

SEO eli search engine optimization tarkoittaa hakukoneoptimointia, jossa sivuston sisältöjä kehitetään siten, että ne saisivat mahdollisimman hyvän näkyvyyden hakukoneissa. Muokattavat sisällöt eivät ole pelkästään näkyvää tekstisisältöä. Esimerkiksi myös kuvia voidaan hakukoneoptimoida.

Hakusana-analyysi tehdään usein verkkosivuston uudistuksen yhteydessä. Hakusana-analyysissä selvitetään, mitä sellaisia hakusanoja kuluttajat käyttävät, jotka liittyvät yrityksen tuotteeseen tai palveluun. Analyysin perusteella voidaan verkkosivustolle tuottaa sisältöjä siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin kuluttajien tarpeita ja hakukonehakuja.

Vuosikello on markkinoinnissa käytettävä apuväline, jossa on huomioitu liiketoimintaan kuuluvat sesongit sekä myös kalenterivuoden ajanjaksot ja merkkipäivät, jos ne ovat liiketoiminnan kannalta oleellisia asioita.

Sisältökalenterista löytyy vuosikelloa yksikohtaisempia markkinointitoimia, joille on määritetty tarkat päivämäärät ja kestot.

Markkinointikanava tarkoittaa palvelua, jonka kautta markkinointia näytetään kohderyhmälle. Kanavia ovat esimerkiksi perinteiset massamediat, kuten TV ja radio tai nykyaikaiset digimarkkinointikanavat, kuten sosiaalinen media ja mediatalojen verkkosivut.

Digimarkkinointi on suhteellisen laaja käsite, sillä se pitää sisällään käytännössä kaiken verkossa tapahtuvan mainonnan. Tähän kuuluu mm. sosiaalinen media, Googlen palvelut sekä mediatalojen display-verkostot.

Sosiaalinen media tarkoittaa palvelua, jossa käyttäjät voivat kommunikoida median tuottajan kanssa. Sosiaalisen median palveluista yleisimpiä markkinointikäytössä ovat Facebook, Instagram ja LinkedIn, mutta mm. TikTok ja Jodel yleistyvät kovaa vauhtia.

Kohderyhmä on ennalta määritetty segmentti yrityksen asiakaskunnasta, johon halutaan markkinoinnilla vaikuttaa. Perinteisissä medioissa kohderyhmiä muodostetaan sen perusteella, millaista ohjelmaa media esittää, jolloin tiedetään millaisia henkilöitä mainonta tällöin tavoittaa. Digimarkkinoinnissa kohdentamismahdollisuudet ovat laajemmat, jolloin kohderyhmälle voidaan määrittää paljon tarkempia demograafisia tietoja, kuten sukupuoli, ikä ja asuinpaikkatieto.

Konversio tarkoittaa markkinoinnin yhteydessä tulosta, jonka markkinointi on tuottanut. Konversioita voivat olla esimerkiksi tarjouspyynnöt, yhteydenotot tai verkkokaupan myyntitapahtumat.

Liidi tarkoittaa yhteystietoa, johon yritys voi kohdentaa myyntiä. Monissa markkinointikampanjoissa liidien tuottaminen onkin yksi tärkeimmistä tuloksista. Yritysten verkkosivustot ovat nykyään tiedon välittämisen lisäksi tärkeä liidienkeruualusta. Nettisivuilta liidejä kerätään erilaisin lomakkein ja ohjelmistoin, joihin lukeutuvat esimerkiksi Hubspot ja Zoho.

Markkinoinnin automaatio on työkalu, jolla voidaan tehostaa ja automatisoida markkinoinnin toistuvia osia. Esimerkiksi verkkokaupoissa voidaan asettaa viesti, joka lähettää vanhoille asiakkaille näiden syntymäpäivänä alennuskoodin tai tuotteen tilauksen jälkeen pyydetään arviota tuotteesta.

A/B-testaus tarkoittaa markkinoinnin yhteydessä tehtävää testausta, jossa selvitetään esimerkiksi kahden eri kuvan tai viestin keskinäistä tehokkuutta tietyssä kohderyhmässä. Digimarkkinoinnissa tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että tietyltä testiajalta katsotaan, kumpi kahdesta mainosversiosta on saanut enemmän klikkejä. Tulosten pohjalta voidaan kampanjan loppuaikana käyttää ainoastaan tehokkaammaksi todettua mainosta.

B2B-mainonta eli Business to business -mainonta tarkoittaa yrityksille kohdennettua mainontaa.

B2C-mainonta eli Business to customer -mainonta tarkoittaa kuluttaja-asiakkaille kohdennettua mainontaa.

CPC eli cost per click on digimarkkinoinnissa käytetty hinnoittelumalli. CPC-hinnoittelussa mainosbudjetti kuluu ainoastaan mainoksen klikeistä, ei näytöistä.

CPM eli cost per mille (tai cost per thousand) on hinnoittelumalli, jossa budjetti kuluu mainoksen näyttökertojen mukaan, klikattiinpa sitä kuinka monta kertaa tahansa.

ROI eli return on investment tarkoittaa sijoitetun pääoman tuottoastetta. Markkinoinnissa tämä on käytännössä sitä, että verrataan käytettyä markkinointibudjettia siihen, kuinka paljon myyntiä kampanjalla on saavutettu.

Retargeting tarkoittaa uudelleen markkinointia. Retargeting-mainontaa voidaan tehdä esimerkiksi Facebookissa, jolloin yrityksen verkkosivustolle asetetaan ns. Facebook-pikseli.

CTA eli call-to-action tarkoittaa toimintakehotusta. Toimintakehote voi esiintyä esimerkiksi digimainonnassa some-päivityksen tekstissä tai kuvassa ”Lue lisää verkkosivuiltamme” -kehotuksena. Toimintakehotteita voi olla myös yrityksen verkkosivuilla, esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä muodossa ”Tilaa uutiskirjeemme ja saat ALE-koodin”.

Evästebanneri on nykyään pakollinen nettisivuilla, jotka keräävät kävijätietoja. Kävijätiedoksi lasketaan esimerkiksi Google Analyticsin keräämä data sekä retargeting-mainontaa varten asennettujen pikseleiden data. Jos sivustolla on vain toiminnan kannalta pakollisia evästeitä, ei evästebanneria tarvita. 

Tietosuojaseloste tarkoittaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista selvitystä henkilötietojen käsittelystä.

Uusimmat blogit