Arpeetin yritysilme ja nettisivut

Suunnittelimme ja toteutimme lokakuussa työvalmennusyritys Arpeetin yritysilmeen ja nettisivut. Yritysilmeeseen kuului logo, värimaailma, käyntikortti ja esitepohja. Asiakkaalla oli idea palvelukokonaisuuksiensa jaottelusta kolmen kategoriaan. Kategoriat ovat kasvu ja kehitys, energia sekä toiminnan ulappa. Jaottelu muistutti luonnon ekosysteemiä, minkä vuoksi kasvun ja kehityksen palvelukokonaisuutta ilmentää kasvien vihreä väri, energiaa auringon keltainen ja toiminnan ulappaa veden sininen. Palveluita kuvaamaan suunnittelimme ikonit, jotka nekin jatkavat ekosysteemi-ideaa. Energia lähtee liikkeelle ruohonjuuritasolta ja tuottaa hyvinvointia koko yritykselle.

Yritysilmeen pääväriksi valittiin vihreä, sillä kasvu ja kehitys -kategoria toimii pohjana työnohjauksessa. Logossa persoonaa tuotiin esiin keltaisella auringolla, joka toimii Arpeeti-nimen i:n pisteenä. Tämä aurinkoikoni toimii myös graafisena elementtinä painotuotteissa.

Arpeeti Logo

Asiakkaallamme oli toiveena saada yritykselleen yksinkertaiset nettisivut, joissa navigointi tapahtuu vaivattomasti. Pääpainona sivuilla ovatkin kuvat, jotka erottelevat eri tekstialueita ja kokonaisuuksia teemallisesti toisistaan.

”Koko palvelutuotantoprojekti sujui joustavasti ja nopeasti. Nettisivuista ja visuaalisesta ilmeestä tuli juuri asiakkaan näköiset. Luman väki kuunteli asiakkaan toiveita erittäin tarkasti heti myyntiprosessista alkaen. Projektin lopputulos on laadukas ja asiakkaan arvoja hyvin esiin tuova.”

Merja Julkunen, Arpeeti

Tarvetta uusille kotisivuille?

Kuulisimme mielellämme lisää projektistasi, tarjouspyynnön jättäminen ei sido sinua mihinkään

Samankaltaisia töitä
Portfolio nettisivut logo