Myynti
Tarjouspyyntö
Sijainti
Kirjoittajan kuva Kirjoittanut: Matti Mörsäri
Kategoriassa Markkinointi / Visuaalinen suunnittelu /

Pk-yrityksen markkinointikanavat osa 4: Ulkomainonta

Julkaistu:

Ulkomainonta voidaan jakaa käytännössä kahteen erilliseen osaan: perinteinen ulkomainonta (OOH eli out-of-home-markkinointi) ja digitaalinen ulkomainonta (DOOH eli digital out-of-home -markkinointi). Perinteinen ulkomainonta pitää sisällään periaatteessa kaiken ulkona tapahtuvan markkinoinnin, digitaalisia näyttöjä lukuun ottamatta.

Digitaalinen ulkomainonta puolestaan esitetään kodin ulkopuolisissa näytöissä, kuten esimerkiksi tienvarsinäytöissä ja kauppakeskusten käytävillä olevissa näytöissä. Tämä kirjoitus perehtyy tarkemmin juuri digitaaliseen ulkomainontaan.

Mitä on hyvä huomioida ulkomainonnassa?

Hyvässä ulkomainoksessa on tietynlaisia lainalaisuuksia. Yksi tärkeä elementti on ytimekkyys. On tärkeää löytää mainokselle ydinviesti, jonka ympärillä muu mainos rakentuu. Mainosviestejä ei kannata olla useampaa kuin yksi, koska useammalla viestillä niiden kaikkien huomioarvo laskee. Selkeyteen kannatta myös panostaa esimerkiksi siten, että korostaa tekstisisältöjä korkealla kontrastilla taustaan nähden. Oleellista on, että silmä kerkeää navigoida mainoksen läpi nopeasti.

Tämä kaikki tulisi kuitenkin toteuttaa siten, että brändi on tunnistettavissa koko ajan. Ulkomainonta onkin tehokas tapa kehittää brändisi tunnettuutta. Ulkomainoksen kuvan pitäisi olla huomiota herättävä ja auttaa ymmärtämään viestiäsi, mutta kuitenkin yksinkertainen, jotta viestisi ei huku mainosnäytölle.

Ulkomainonnan kohdalla tulee myös miettiä, että mihin aikaan ja missä mainoksesi näkyy. Jos mainoksen tarkoitus on saada potentiaalinen asiakkaasi vierailemaan liikkeessäsi keskustassa, ei mainosta kannata näyttää enää sulkemisajan jälkeen eikä keskustan ulkopuolella. Nopea reagointi ja tarkat näyttöjen rajauksen ovatkin yksi ulkomainonnan eduista. Mainosnäytön sijainnin miljööstä poikkeava kuvamateriaali voi myös saada katsojan huomion kiinnitetyksi.

Ulkomainonnan kustannukset

Lähtökohtaisesti ulkomainonnan materiaalien tuottaminen on edullista. Usein mainos voidaan luoda yrityksesi jo olemassa olevasta graafiikka-, kuva- tai videomateriaalista.

Oulun keskustassa sijaitsevan Rotuaarin näytön mainospaikan hinta on alle 100 € päivässä. Mainokselle luvataan miniminäyttömäärä päivää kohden, mutta jos näyttö ei ole maksimikäytössä, voi mainoksesi näkyä näytöllä useamminkin.

ulkomainonnan hyödyt tiivistettynä

  • Markkinointimateriaalit ovat edulliset tuottaa
  • Mahdollisuus tavoittaa kohderyhmäsi juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan
  • Edullisin massamedia
  • Rakentaa brändisi näkyvyyttä ja tunnettuutta
  • Valtava määrä erilaisia mainostuspaikkoja
  • Mainosten muokkaaminen ja päivittäminen onnistuu kampanjan aikana
  • Ulkomainonnan laajuus on räätälöitävissä juuri tarpeeseesi sopivaksi kokonaisuudeksi
  • Kampanjan pituutta voidaan venyttää mainostamalla vain tiettyinä päivinä
  • Ulkomainonnassa vain mielikuvitus on rajana

Yhteydenotto

Nimi(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Muut blogimme pk-yrityksen markkinointikanavista:

Osa 1: TV-mainos
Osa 2: Radiomainos
Osa 3: Display-mainonta

Uusimmat blogit